Curs d’Administració Electrònica

El proper dijous 29 de novembre, dins el projecte OTAE12, començarà un curs sobre Administració Electrònica adreçat a alts càrrecs de les administracions de les Illes Balears.

Aquest curs té com a objectiu proporcionar una visió completa de l’Administració electrònica a les Illes Balears, amb la intenció de conscienciar sobre els avantatges que ofereix, no tan sols a ciutadans i empreses, sinó també a tots els treballadors de la pròpia Administració Pública. Continua llegint ‘Curs d’Administració Electrònica’

Share

Publicades tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat

El passat dia 26 de juliol es varen publicar al BOE tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat, a partir d’ara NTI, d’obligat compliment per part de les administracions públiques, tal com es descriu a la disposició adicional primera del RD4/2010 de 8 de gener, que regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.

Les NTI desenvolupen aspectes concrets en diversos àmbits de la interoperabilitat, necessaris per assegurar els aspectes més pràctics i operatius de la interoperabilitat entre les Administracions públiques i amb el ciutadà.

Aquestes tres noves NTI son les relatives a Protocols d’intermediació de dades, de Relació de models de dades i de Política de gestió de documents electrònics.

Continua llegint ‘Publicades tres noves Normes Tècniques d’Interoperabilitat’

Share

Sessió del grup tècnic de la CBTIC

El passat divendres dia 6 de juliol es celebrà, al Parc Bit, una nova sessió del grup tècnic de la CBTIC. A aquesta reunió hi assistiren els responsables tècnics, en matèria TIC, del Govern, conjuntament amb  l’OTAE, del Consell de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa, així com el director d’innovació de l’IMI. En aquesta ocasió, l’objectiu fonamental de la sessió va ser exposar, coordinar,  impulsar i promocionar diversos projectes TIC en matèria d’administració electrònica, tan des de la seva vessant tècnica, com de la seva vessant organitzativa, així com preveure les seves possibles implicacions i requeriments a nivell jurídic.

Continua llegint ‘Sessió del grup tècnic de la CBTIC’

Share

Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

El passat divendres dia 8 de juny es varen celebrar al Parc Bit, els diferents comitès de seguiment, avaluació i evolució dels productes que formen el kit ANIBAL.

L’ojectiu primer d’aquests comitès és el d’afavorir una evolució conjunta dels diferents productes i, a l’hora, mancomunada entre les diferents entitats locals interessades, per tal que siguin el més útils possible per a totes les entitats que els empren o sa n’aprofiten de la seva funcionalitat. Això s’aconsegueix fonamentalment, i deixant de banda aspectes de finançament, fent que tots els participants tinguin l’opció d’aportar millores o reportar bugs i que es sentin, tal com és la realitat, com a part important de l’esdevenir de les eines.

Continua llegint ‘Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL’

Share

Formació del Kit ANIBAL

Partint de la premissa de que és bàsic que les administracions de Balears coneguin bé els productes del Kit ANIBAL per tal de que puguin implantar-los i emprar-los bé, dins els darrers mesos l’iBit ha impartit els cursos de formació de les aplicacions SISTRA i ROLSAC que fan part del Kit ANIBAL. Aquestes accions formatives s’han portat a terme dins el marc del projecte Oficina Tècnica de l’Administració Electrònica 2012 que te per objectiu el desenvolupament de l’administració electrònica al conjunt de les administracions de les Illes Balears en base a les polítiques que s’estableixen dins el Pla ANIBAL com són: reutilització, interoperabilitat, open source, reducció de l’heterogeneïtat, assessorament i suport.

Amb aquesta formació s’ha fet transferència de coneixement entre les diferents administracions per tal de poder fer una implantació més eficient de l’administració electrònica.

El curs de ROLSAC, gestor de continguts d’informació administrativa, es va impartir en dues edicions. La primera va ser dia 4 de Maig de 2012 amb la participació de 15 persones de 8 entitats diferents. La segona va ser dia 1 de Juny de 2012 amb la participació de 17 persones de 11 entitats diferents. Continua llegint ‘Formació del Kit ANIBAL’

Share

Pla ANIBAL a ECEG 2012

La propera setmana, el 14 i 15 de juny, es realitzarà a Barcelona el 12 European Conference on eGovernment, es tracta del congrés més important d’Europa en quant a Govern electrònic. Pel mes de gener vàrem presentar una comunicació que ens varen acceptar, per tant el dijous dia 14 a les 10:45 farem la presentació de “Plan ANIBAL, Applying European strategy to the Balearic Islands“ 

La comunicació analitza la implantació del Pla ANIBAL des d’un punt de vista de les recomanacions que es fan a Europa, en concret de l’Agenda Digital Europea, i de les comunicacions de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions “Cap a la interoperabilitat dels serveis públics europeus” i “Pla d’acció sobre administració electrònica 2011-1015“. En la comunicació que hem realitzat es veu com l’estratègia que promou el Pla ANIBAL i que estem aplicant a Balears per tal d’implantar l’administració electrònica d’una manera eficient encaixa perfectament i segueix fil per randa les recomanacions que es fan des dels estaments europeus. Així doncs la principal política que es marca des del Pla ANIBAL que consisteix en la reutilització tant de coneixement com de programari alhora d’implantar l’administració electrònica així com l’esforç que es fa en quant a coordinació entre administracions per tal de realitzar un desenvolupament de l’administració electrònica més eficient venen marcades com a pautes a seguir des d’Europa.

Per altra banda, a part de presentar la comunicació tenim previst aprendre molt escoltant i seguint diferents comunicacions d’entre les més de 180 que estan previstes, on es mostraran els treballs més avançats en quant a govern electrònic de tota Europa i ens permetrà tenir una visió clara de quin és l’estat actual de l’art i quin s’espera que sigui el futur d’aquesta matèria. Pels qui estigueu interessats en seguir l’evolució del congrés s’ha recomanat emprar l’etiqueta #ECEG al twitter, nosaltres ho farem a través de la nostra compta @OTAEIBIT.

 

Share

www.plaanibal.com

Un dels pilars que sostenen el Pla ANIBAL és la reutilització, tant del coneixement com de la tecnologia. El que es tracta és que el que s’ha fet a una administració les altres ho coneguin i se’n puguin aprofitar. D’aquesta manera no s’ha de reinventar la roda tantes vegades com administracions (Govern, Consells Insulars, ajuntaments…) tenim, si no que podem aprofitar els encerts i errors de les altres administracions per fer una implantació molt més eficaç i eficient.

Així doncs una de les eines bàsiques en les que feim feina és la web www.plaanibal.com, que empram com un repositori de coneixement on documentam els diferents aspectes de l’administració electrònica. Aquest portal està estructurat en les següents seccions:

Continua llegint ‘www.plaanibal.com’

Share

Com fer una gestió amb l’administració electrònica?

En motiu del dia d’internet que es celebrarà el proper dijous 17 de maig l’ajuntament de Campos ha organitzat una jornada orientada a donar conèixer diferents aspectes  de l’administració electrònica. Entre ells hi haurà una xerrada/demostració de com fer una gestió amb l’administració electrònica en la qual participam des de l’OTAE.

L’objectiu de la xerrada/demostració és oferir una visió d’usuari de serveis d’administració electrònica, per tal de donar a conèixer per una banda que és l’administració electrònica i per altra com es pot emprar per tal d’aprofitar els avantatges que ofereix.

La primera part serà una presentació on es mostraran els principis bàsics de la Llei 11/2007, així com una introducció teòrica a dues eines bàsiques per a emprar els serveis de l’administració electrònica, la seu electrònica i els certificats digitals i més concretament el DNI electrònic. També es mostraran un conjunt de serveis d’administració electrònica, ja sigui de l’administració general de l’estat, de la comunitat autònoma o de les entitats locals, que són interessants de cara als ciutadans, empreses o entre les pròpies administracions públiques.

La segona part estarà més orientada a fer una demostració d’ús dels serveis, així primer es realitzarà un tràmit telemàtic amb l’ajuntament de Campos i després els assistents podran realitzar proves d’ús dels serveis presentats.

A més a més, cal destacar, que hi haurà un equip de funcionaris de la policia nacional que renovaran i expediran el DNI electrònic, una peça fonamental en l’ús de l’administració electrònica. També es realitzaran dues ponències de caire més tècnic: orientació al nou protocol IPv6 i una aproximació i experiència pràctica de virtualització d’escriptoris.

Share

IV Jornada Administració Electrònica

El passat divendres dia 27 d’abril va tenir lloc la IV Jornada d’Administració Electrònica que organitza la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic (DGIDT). L’esdeveniment es va fer a l’auditori del Parc Bit i va ser un èxit de participació, de fet es varen tancar les inscripcions una setmana abans ja que s’havia completat l’aforament.

La jornada es va estructurar en tres grans blocs:

  • El primer es varen explicar els avanços que s’han fet en matèria d’administració electrònica al Govern de les Illes Balears. Així, es va donar compte dels desenvolupaments que s’estan realitzant als productes que conformen la plataforma tecnològica, així com alguns exemples d’ús com és la implantació dels expedients sancionadors amb HELIUM o l’acarament electrònica que combina el REGWEB i IBKEY. També es va insistir en la necessitat de la simplificació administrativa i es va explicar el nou BOIB digital que s’està preparant.
  • El segon bloc es va centrar amb el projecte ANIBAL. Aquest bloc va servir per tal de donar a conèixer la situació actual del projecte. Bàsicament es va parlar del desplegament de la plataforma tecnològica del Pla ANIBAL i de les actuals línies de feina que tenim a l’OTAE. Després es varen mostrar dos projectes concrets, es va tractar de la extranet municipal del Consell de Mallorca i del projecte de l’Ajuntament de Campos on es va presentar el vídeo promocional del projecte,
  • Finalment el tercer bloc estava format per dues intervencions genèriques. La primera titulada “Principals reptes de l’administració electrònica” va ser realitzada per el Sr. José María Pina, mentre que la segona  “Open Government i seu electrònica al País Basc” la va realitzar Sr. Alberto Ortiz de Zárate, Director d’Atenció a la Ciutadania en el Govern Basc.

Com a conclusions a la jornada destacaria que es va insistir molt en el tema de la simplificació administrativa i la col·laboració. És a dir per tal de desenvolupar l’administració electrònica és necessari en primer lloc intentar fer les coses senzilles i en segon lloc col·laborar tots ja sigui dins una pròpia administració on és cabdal l’enteniment de les  àrees TIC amb àrees jurídiques i de negoci (cada una amb el seu llenguatge); com la col·laboració entre les diferents administracions.

Finalment, destacar que les sessions es poden veure en vídeo diferit i es podran descarregar les presentacions realitzades al web de la jornada de la DGIDT.

Share

Formació de ROLSAC i SISTRA

Un dels problemes que ens trobam en el desplegament de la plataforma tecnològica d’ANIBAL és que els responsables tècnics de les administracions no coneixen a fons el productes i els hi és complicat veure fins on poden arribar amb cada una de les aplicacions que s’han posat a disposició de les administracions públiques.

Per aquest motiu hem preparat uns cursos de formació orientats a donar a conèixer les funcionalitats dels productes, el procés que seguim per fer els desenvolupament així com el manteniment bàsic. Inicialment tenim previst fer la formació de SISTRA i de ROLSAC i més endavant es realitzarà la formació d’HELIUM i del REGWEB.

Els destinataris de la formació són els responsables tècnics (TIC) de les administracions públiques de les Illes Balears. Si vos hi voleu inscriure podeu enviar un correu a l’adreça otae@ibit.org

Continua llegint ‘Formació de ROLSAC i SISTRA’

Share