CNIS 2012

CNIS 2012Els passats 22 i 23 de febrer es va realitzar el II Congrés Nacional d’Interoperabilitat i Seguretat (CNIS)  amb el lema “Una Administració més segura i connectada”. L’objectiu d’aquest Congrés és seguir avançant amb l’aplicació de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i amb el de Seguretat. Encara que només sigui la segona edició, s’està convertint amb el congrés de referència en quant a l’aplicació dels Esquemes Nacionals gràcies a la qualitat de les comunicacions presentades i al nombre d’assistents.

De les presentacions realitzades, destacaria les següents (es poden veure en vídeo i descarregar les presentacions):

Share

Sede electrónica del ayuntamiento de Campos

El ayuntamiento de Campos es uno de los más avanzados en cuanto a implantación de la administración electrónica en las Islas Baleares, tal y como se desprende del estudio elaborado por el OBSI. Ha sido uno de los ayuntamientos pioneros en acogerse a los principios marcados por el plan ANIBAL y desde la OTAE hemos participado activamente en el dicho proyecto. Uno de los aspectos a destacar del proyecto es la publicación de la sede electrónica. Vamos a ver algunos detalles de dicha sede:

  • Normativa. La sede electrónica se encuentra regulada en la ordenanza reguladora de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos municipales, que se publicó en el BOIB número 18 de 5 de febrero de 2010.
  • Trámites electrónicos. Desde la sede se permite iniciar los 9 trámites electrónicos que se tienen disponibles. Entre ellos están licencias de obra menor y mayor; solicitud de vado permanente y de acceso a la red de alcantarillado; certificado de empadronamiento, convivencia, de residencia para viajes…
  • Carpeta del ciudadano. Espacio donde el ciudadano puede ver el estado de sus trámites electrónicos, es donde se encuentran las respuestas en el entorno digital a la pregunta “¿Qué hay de lo mío?”. Las notificaciones electrónicas se realizan a través de este espacio. Continua llegint ‘Sede electrónica del ayuntamiento de Campos’
Share

OTAE 2012

Ja vos hem anat explicant quines són les tasques que venim fent des de la OTAE (Oficina Tècnica d’Administració Electrònica) amb el suport i la direcció de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Bàsicament, estem desenvolupant el Pla ANIBAL per tal d’avançar en la implantació de l’administració electrònica a les Illes Balears d’una manera eficaç i eficient.

Durant aquest 2012 els esforços es centraran en els següents aspectes:

  • Coordinació d’administracions. Bàsicament es tracta de conèixer el que estan fent les diferents administracions en quant a l’administració electrònica i coordinar els esforços d’elles per tal de que el procés d’implantació sigui més eficient i per tant costi manco doblers.
  • Interoperabilitat. En aquest cas els esforços es centraran en aconseguir que les administracions interoperin entre elles. Això és per tal de que els ciutadans no hagin d’aportar documentació que ja està en mans de l’administració i per tant els hi sigui més fàcil la relació amb l’administració. A llarg termini hem d’aconseguir eliminar allò de “li fa falta un paper”.
  • Components tecnològics. Diferents administracions han apostat per implantar l’administració electrònica amb la plataforma tecnològica alliberada en el marc del projecte ANIBAL. Això implica que s’hagi de gestionar el desenvolupament d’aquesta plataforma mitjançant la forja, a més de gestionar els comitès de producte. Continua llegint ‘OTAE 2012′
Share

Nova versió Rolsac 1.0.2 i Helium 2.2.1

Ja tenim noves versions dels productes del KitAnibal Rolsac i Helium. De Rolsac ja hi ha disponible la versió 1.0.2 i d’Helium la 2.2.1.

Continua llegint ‘Nova versió Rolsac 1.0.2 i Helium 2.2.1′

Share

Presentación geográfica de la implantación de la Administración Electrónica en Baleares en el año 2011

Recientemente, el Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) realizó un estudio acerca de la implantación de la Administración Electrónica contemplada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
El estudio constaba de una encuesta dividida en dos partes y realizada a los Ayuntamientos y Consells de las Islas Baleares. La primera parte recoge las respuestas a determinadas cuestiones relacionadas con la mencionada ley y la segunda parte recoge el nivel de implantación on-line de algunos procedimientos administrativos.
Como complemento a tal estudio, la Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) desarrolló una aplicación que ofrece una visualización geográfica de los resultados de dicho estudio.
Continua llegint ‘Presentación geográfica de la implantación de la Administración Electrónica en Baleares en el año 2011′

Share

60+1 Prácticas de Referencia

El estudio 60+1 Prácticas de Referencia en el impulso de la Administración electrónica en España contiene 3 prácticas aportadas por las Islas Baleares en las cuales hemos trabajado desde la OTAE. En concreto se trata de SISTRA que se enmarca en la categoría de instrumentos de soporte a la tramitación electrónica, de HELIUM que está incluida en la categoría de sistemas de BackOffice / Gestión Interna y del propio Plan ANIBAL que se recoge en la categoría marco común de soporte al desarrollo de la administración electrónica.

El objetivo del estudio es dar a conocer algunas de las principales actuaciones llevadas a cabo por las distintas Administraciones autonómicas españolas, de manera que pueda servir como base de conocimiento para todas las Administraciones públicas, además se ha buscado lograr otros propósitos tales como: Continua llegint ’60+1 Prácticas de Referencia’

Share

GESTOLI: Campanya 2011/2012

El passat dilluns 26 de setembre es va iniciar la campanya 2011-2012 de la DO de l’Oli de Mallorca. D’aquesta manera s’iniciava la segona campanya de producció d’oli d’oliva de Mallorca baix la Denominació d’Origen, on tots els participants de la DO estan obligats a emprar l’aplicació informàtica GestOli.

Això va suposar replicar damunt l’aplicació l’inici d’una nova campanya, fent un tancament de la campanya passada i iniciant els indicadors per la nova. Aquest procés ha estat transparent pels usuaris de l’aplicació.

Com a dades curioses podríem dir:

1- A dia d’avui, sense haver acabat la campanya de recollida d’oliva, ja s’ha molturat més quantitat d’oliva que tota la temporada passada.

2- El rendiment de l’actual campanya, de moment, és inferioral de la temporada passada, 14,4% enfront del 16,4%.

3- La quantitat d’oli d’oliva qualificat encara és baix, degut a que encara s’està en procés de producció d’oli i no de qualificació.
Continua llegint ‘GESTOLI: Campanya 2011/2012′

Share

El kit ANIBAL a mig i llarg termini

L’aposta ferma, en termes d’inversió, esforç i transferència, que el Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Innovació, Desenvolupament Tecnològic, i de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica, fa amb el kit ANIBAL, és un fet que no escapa als socis i col·laboradors que participen en la implantació de l’administració electrònica segons l’estratègia definida al Pla ANIBAL. Però per reforçar-ne aquesta percepció i llançar un missatge als possibles i potencials socis, cal fer esment a les sessions que es duen a terme sobre cada un dels productes que integren el kit ANIBAL.

Aquestes sessions, a l’oficina tècnica les anomenam comitès de producte, tenen un doble objectiu. Per una banda, presentar totes les tasques que el govern i d’altres participants estan desenvolupant sobre cada producte. Per una d’altra, permetre que els actuals usuaris dels productes, així com als potencials col·laboradors, pugin expressar les seves incerteses i necessitats funcionals i tècniques sobre cada producte, així com aportar solucions funcionals o de caràcter tècnic mitjançant un desenvolupament concret. Llavors com que els productes del kit ANIBAL són de codi obert i d’accés públic (llicència GPL v3) és fa possible definir una fulla de ruta d’evolució mancomunada en la que poden participar tots els interessats, aportant millores, fent proves, liderant una implantació, etc. D’aquesta manera s’aconsegueixen tot un seguit de fites clares, algunes serien:

Continua llegint ‘El kit ANIBAL a mig i llarg termini’

Share

GestOli al FOROTEC

El passat dijous 24 de novembre Gestoli va estar present al Forotec 2011(jornada de trobada entre els grups d’investigació dels centres de coneixement i tecnològics, i les empreses de base tecnològica) al Parc Bit.
Continua llegint ‘GestOli al FOROTEC’

Share

Impulsant l’adopció del catàleg de procediments

Ja vos hem contat que des de l’OTAE hem desenvolupat un catàleg de procediments tipus per tal que els ajuntaments puguin adaptar-lo a les seves particularitats i així no haver de partir des de zero ja que hi ha molta informació que es repeteix, per tant aquí posam en pràctica una de les polítiques bàsiques del Pla ANIBAL: reutilitzar per ser més eficients.

Ara amb la col·laboració de la FELIB, hem iniciat 4 sessions de difusió per tal d’impulsar l’adopció del catàleg entre els ajuntaments de les Illes Balears. Dues d’aquestes sessions ja s’han executat, varen ser els dies 16 i 23 de novembre, mentre que les properes seran el dimecres dia 30 de novembre i el dijous dia 15 de desembre a les 10:00 a la seu de la FELIB. Per tant els ajuntaments que no hi heu assistit encara vos podeu inscriure a una de les sessions que queden per executar.

Continua llegint ‘Impulsant l’adopció del catàleg de procediments’

Share