Monotonia administrativa versus novetats en la gestió

En termes generals, el Departament d’Administració sol ésser un dels més monòtons dins cada organització ja que la tasca que fan és pràcticament sempre la mateixa. Hi ha poca varietat d’un mes a l’altre, fins i tot d’un any a un altre a no ser que es produeixen modificacions legislatives que afectin a parts fonamentals de la tasca diària: comptabilitat (nou Pla General Comptable, pujada de l’IVA, etc.), recursos humans (reforma laboral), etc.

La Fundació iBit no es una excepció en aquest sentit, malgrat que això no implica necessàriament que el treball sigui avorrit, ni molt manco, La tasca administrativa pot resultat molt gratificant, sobre tot a nivell personal, encara que a vegades no sigui lo suficientment valorada per la resta de l’organització, a pesar de la seva importància dins la bona marxa de la entitat. Quan les coses funcionen, l’equip del departament d’administració es sent part important dels resultats aconseguits.

Per a comentar un cas concret d’una de les novetats que s’ha introduït últimament en la gestió interna de la Fundació podem citar el Sistema de Control de Presència via web, que té per objectiu conèixer, a més de la presència física de cada treballador en el seu lloc de feina, el temps que aquests dediquen a teletreball, reunions fora de la oficina, viatges de feina, formació, i, fins i tot, assumptes propis… per a així poder acarar aquestes dades amb els resultats finals obtinguts pel treball realitzat. Es una forma de mesurar la productivitat laboral, a mes de poder obtenir unes estadístiques interessants.

Com passa amb quasi totes les novetats, al principi es crea una petita desconfiança cap a elles i no són del tot ben acollides fins que no es veu la seva utilitat i beneficis. Una vegada que ens acostumem a utilitzar-la, es converteixen en una realitat inqüestionable i formen part del dia a dia de la Fundació.

Gestionar eines d’aquest tipus rompen amb la monotonia del treball administratiu ja que obliguen a estar permanentment investigant les aplicacions de gestió, les seves opcions, responent dubtes, comentaris, etc…, el que suposa una novetat dins el departament d’administració, que pot contribuir a la seva manera dins la màquina innovadora que és la Fundació iBit.

Share

Comentaris tancats.