La Fundació iBit connecta l’Hospital Son Espases

En aquest moments, dins l’àmbit sanitari de les Illes Balears uns dels esdeveniments més importants que s’està duent a terme es l’obertura del nou Hospital Son Espases (HSE), això comporta la necessitat de connectar els nous sistemes d’informació (SI) del hospital amb els que ja existien abans.

Dins l’àrea de Salut de la Fundació iBit, el projecte d’assessoria del Hospital Son Espasses és una de les línies del CCI, que pretén ajudar a aquesta connexió ja que cada SI pot utilitzar una manera diferent de comunicar-se.

Com en un principi no es coneixia amb precisió l’abast dels SI existents dins l’entorn del IB-Salut, durant el 2009 es va crear un repositori (Projecte CMDB) on es varen introduir aquests SI i les integracions entre ells, començant per l’Hospital de referència, Son dureta (HUSD). Gracies a aquesta tasca aconseguirem veure dins un mapa conceptual quins eren els SI crítics i quins estaven aïllats.

Actualment estem duent a terme la tasca de integrar el nou Sistema d’Informació Hospitalària (HIS), aplicació informàtica vertebradora dels hospitals, que s’implantarà al HSE amb la resta de SI de caire corporatiu, com poden ser: el sistema d’informació d’atenció primària, l’índex corporatiu de pacients EMPI, entre d’altres. Aquesta tasca s’està duent a terme en diferents fases, en una primera fase es va assessorar al equip del nou HIS sobre el funcionament dels SI existents, desprès en una segona fase es varen dissenyar les Integracions i en aquests precisos instants a la tercera fase s’està fent supervisió de les tasques de posada en producció d’aquestes integracions.

En un futur no molt llunya, el nostre objectiu és continuar amb la nostra tasca d’assessorament per l’ integració dels sistemes més aïllats dins l’àmbit sanitari i amb la millora de les integracions ja existent, per a un aprofitament més òptim de la informació generada per cada un d’aquests SI i de la infraestructura de la que es disposa a la sanitat de les Illes Balears.

Vos continuarem contant més coses sobre l’evolució d’aquest projecte i d’altres relacionats en properes anotacions.

Share

2 comments to La Fundació iBit connecta l’Hospital Son Espases