Pla de beques a la Fundació iBit

La Fundació iBit pràcticament des dels seus inicis ha col·laborat activament amb la Fundació Universitat Empresa en el desenvolupament de programes de cooperació educativa a través del qual els estudiants de la Universitat de les Illes Balears poden accedir al coneixement de les tècniques i metodologia de l’entitat com a complement pràctic de la seva formació teorica. Aquest tipus de convenis està regulat pel Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny.

Per als estudiants suposa una estupenda oportunitat de realitzar el projecte fi de carrera enfocat a les actuacions i projectes que es porten a terme en la Fundació, amb la possibilitat d’aportar noves idees que es poden incorporar al desenvolupament dels mateixos.

Més recentment, s’han inclosos en el pla de beques de la Fundació els convenis per al desenvolupament del programa TUO (Titulats Universitaris a l’Ocupació), dirigits a titulats recents i regulats per l’Acord Normatiu del Consell de Govern de la UIB el dia 3 de febrer de 2010 .

En ambdós casos, els estudiants estan tutoritzats per persones designades per la Fundació i per la Universitat que vetllen pel compliment dels objectius del conveni i del pla de formació proposat.

La Fundació iBit i la UIB han signat més de 50 convenis d’aquests dos tipus, essent el resultat en la immensa majoria de casos més que satisfactori. Tant per als estudiants com per a la Fundació l’experiència ha estat molt positiva, i aquest el motiu fonamental perquè es fomenti la incorporació de becaris als projectes que desenvolupem en la Fundació.

Share

Comentaris tancats.