Un cas pràctic de Vigilància Tecnològica: presentació d’una proposta de projecte

Entenem la Vigilància Tecnològica com una cerca per captar informació científica i tecnològica rellevant per a la pròpia organització (estat de l’art, canvis en tecnologies i mercats, necessitats dels clients,…) per analitzar-la i convertir-la en coneixement per a que se pugui emprar per innovar i anticipar als canvis.

A l’Àrea de Salut, des de la línia Gestió i Transferència de Coneixement, aplicam la Vigilància Tecnològica al procés de preparació de propostes per obtenir finançament competitiu. Seguim aquestes passes:

  1. Detectar oportunitats, determinant les fonts d’informació rellevants per a fer el seguiment de les convocatòries.
  2. Analitzar la informació. En primer lloc, se seleccionen les convocatòries de programes a nivells regional, nacional i internacional i després es dicuteix les possibles participacions dins la convocatòria amb els altres membres de l’equip.
  3. Relacions amb entitats externes, a través de l’assistència a esdeveniments directament relacionats amb les convocatòries obertes de finançament on presentam les nostres possibles contribucions i contacte amb els possibles partners
  4. Explotar el coneixement obtingut, mitjançant la generació del consorci i la preparació de la proposta.

A continuació ho exemplificarem en una proposta de projecte anomenada INTERACT.ME, que es va presentar a finançament competitiu a la convocatoria del 7è Programa Marc, juntament amb altres socis europeus.

INTERACT.ME és un projecte de recerca que pretén aplicar les últimes tecnologies de reconeixement i interacció home-màquina a la telerehabilitació de pacients, és a dir, el tractament de  rehabilitació que els propis pacients poden fer des de casa a través de les eines que proporcionen les noves tecnologies. Tot això dins la nostra línia de feina de Telemedicina aplicada a la rehabilitació, de la que ja hem parlat en altres posts.

Aquesta proposta va néixer de la participació a una jornada informativa del 7è Programa Marc per al programa de feina ICT de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, dins l’objectiu de Sistemes Cognitius i Robòtica. A l’esdeveniment vàrem oferir la nostra  col·laboració en la participació d’un projecte com a socis tecnològics a través d’un pòster i una presentació amb diapositives.

En el cas d’INTERACT.ME el consorci està estructurat per 9 socis de petites i mitjanes empreses,  centres  tecnològics sense  ànim de lucre, centres públics de salut i universitats, amb una bona distribució geogràfica (Espanya,Itàlia, Lituània i Bèlgica). El consorci combina experiència en les àrees de:

Cal tenir en compte que en el marc d’un projecte en el que participen diferents socis, per protegir la qüestió del coneixement de fons i la propietat intel·lectual existents, les contribucions dels socis individuals de la investigació es posaran en relleu en l’Acord de Consorci, que es firma una vegada aprovada la proposta, en el nostre cas per la Comissió Europea.

Dins aquest consorci, el valor afegit de la Fundació iBit és estar treballant directament amb un equip funcional de rehabilitació de iB-Salut, que es va afegir més tard com a  un soci més de la proposta. D’aquesta manera completàvem la cadena de valor del projecte europeu amb el usuaris finals (especialistes clínics que fan directament feina amb els pacients) ajudant al consorci a formar-se per socis complementaris i poder així dur a terme les activitats de recerca, demostració, disseminació  i coordinació, i que representen els coneixents multidisciplinaris i diferents mercats per aconseguir amb èxit els objectius del programa de la convocatòria.

Finalment, des de la nostra experiència entenem que crear associacions amb entitats que comparteixen uns mateixos objectius, a través de l’execució conjunta de projectes potencia la perspectiva d’èxit de la nostra entitat i per tant la satisfacció del client final que en aquest cas és la Societat Balear. L’associació amb altres entitats és una manera de participació i d’obtenció de coneixement. A més ens permet la difusió del coneixement a través de contactes amb altres organitzacions. Tot això ens ha demostrat que la cooperació entre les diferents universitats, centres tecnològics, empreses, consorcis i associacions innovadores és fonamental per obtenir la millor tecnologia dins d’una àrea determinada.

Share

Comentaris tancats.