La innovació en la gestió interna de la Fundació iBit

L’àrea de Gestió i Suport a la R+D+I la conforma un equip de persones molt qualificades, tant personal com professionalment, i que amb entusiasme i bon fer treballen per a millorar tant la gestió interna de la Fundació, des de les seves diverses vessants (comptabilitat, contractació, control pressupostari, logística, serveis jurídics, etc), com la gestió financera dels projectes de R+D+i que es desenvolupen a la Fundació, optimitzant els recursos humans i materials dels quals disposa.

Els objectius fonamentals als quals destinem els nostres esforços són:

  • Gestió eficient i eficaç: optimització de recursos i procediments
  • Equilibri pressupostari
  • Estructura estable de finançament
  • Innovació administrativa
  • Suport a la R+D+I des de la perspectiva econòmico-financera i de la gestió de recursos
  • Formació de professionals i transferència cap al mercat laboral

Tot allò destinat a la consolidació d’un projecte al que denominem OfiLAB, un laboratori on es pugui treballar per a la innovació en la gestió administrativa.

A més, una de les línies d’actuació fonamentals d’aquesta àrea és participar directament en les actuacions que promoguin la divulgació de la R+D+i, tal com s’explicita en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2009-2012.

Als continguts d’aquestes activitats s’inclouen actuacions que se celebren de forma anual, com és el cas del Seminari Internacional d’Innovació i Turisme, (INTO), la Fira de la Ciència, el Fòrum Tecnològic de les Illes Balears (FOROTEC), etc., i altres actuacions que sorgeixen en funció de les necessitats detectades en un sector concret o a proposta de col·lectius interessats en la cooperació de la divulgació de la R+D+i.

A partir d’ara intentarem desgranar el dia a dia de la nostra feina, les dificultats que  ens trobem, les solucions que podem aportat i, com no, els casos d’èxit, que també n’hi ha. Qualsevol suggeriment que ens ajudi a millorar serà ben rebut i a això us convidem des d’aquí.

Share

2 comments to La innovació en la gestió interna de la Fundació iBit