Inventaris?…Cap problema.

El departament de sistemes té una sèrie d’amics i coneguts dels que ja vos n’hem presentat alguns, com el Nagios (el nostre vigilant 24 hores), o l’ SpamAssasin (filtre de correu) que ens ajuden a fer la nostra feina. Avui vos presentarem l’OCS Inventory, un programa d’inventari automàtic.

Inventari xarxa Una de les feines més avorrides és la d’inventariar. A més, sovint aquests queden obsolets en poques setmanes, al no actualitzar-se constantment. L’OCS (Open Computer and Software) ens permet fer de forma automàtica aquesta tasca, i a més obtenir solució a moltes operacions quotidianes. Imaginem que ha sortit una nova versió d’un programa. Imaginem que volem actualitzar-lo. I ara imaginem que tenim 100 computadors i no sabem a quins està instal·lat. Sembla una feinada. Doncs gràcies al OCS Inventory no ho és tant. També podem resoldre en un clic quants d’equips disposen de poca RAM i s’han de renovar, quins acaben sa garantia, quins tenen un determinat tipus de monitor, …

L’ OCS és un programa OpenSource d’inventari que ens permet saber les característiques de tots els ordinadors que tenim connectats en xarxa. Ens permet saber entre altres coses:

  • Característiques de la BIOS.
  • Quin hardware tenim instal·lat o connectat a cada ordenador.
  • Sistema Operatiu que utilitza.
  • Quines particions estan fetes al disc.
  • Quin software tenim instal·lat a cada ordenador.

Això ens pot servir per múltiples tasques que es poden desenvolupar des d’un departament de sistemes: Actualització de programari, control de llicències, control de programari no autoritzat, estadístiques d’ús (tant de tipus de software com de tipus de hardware), qui té assignat cada computador, etc. Aquest programa ens posa a l’abast d’un clic el contingut de tots els computadors que tenim connectats en la xarxa i estan apunt per inventariar.

L’ OCS funciona segons el principi servidor-agent. És a dir, tenim un programa agent instal·lat a cada ordinador que fa un inventari local del computador. Per altra banda, tenim un programa servidor que ens fa un recull de la informació recopilada pels agents. Això ens permet afegir nous computadors de forma automàtica i ràpida.

El mòdul servidor està dividit en 4 parts:

  • Servidor de bases de dades, que emmagatzema la informació.
  • Servidor de Comunicacions, que gestiona les transferències entre el servidor i els clients.
  • Servidor de Desplegament, que emmagatzema la configuració dels paquets per desplegar.
  • Consola d’administració, que permet als administradors consultar les dades de la BBDD.

Com que aquesta potent eina d’inventari ens permet gestionar més de 1000 computadors, les diferents parts es poden instal·lar en vàries màquines per balancejar la carrega. Aquesta funcionalitat només està disponible per servidors Linux. El paquet pel sistema operatiu Windows ve en un sol bloc.

Cal destacar que aquests programes estan disponibles per diversos sistemes operatius tals com Microsoft Windows, Linux, MacOS X, Sun Solaris, etc. A més, aquest programari és programari lliure disponible sota la llicencia GNU GPL 2.0, el que ens permet modificar-lo, instal·lar-lo i mantenir-lo de forma eficient.

En definitiva emprar un programa automàtic d’inventari de computadors ens permet realitzar algunes tasques de forma més eficient i ràpida. En concret empram l’OCS Inventory per a les seves característiques de facilitat d’ús, adaptació i suport al programari lliure.

Share

2 comments to Inventaris?…Cap problema.