L’Observatori

Elaborar, recollir, analitzar, sintetitzar, sistematitzar o oferir informació neutral, rigorosa i científica sobre indicadors relacionats amb la Societat de la Informació i el Coneixement formen part de la missió de l’Observatori Balear de la Societat de la Informació, de la Fundació iBit.

L’OBSI pretén ser un referent a la Societat de la Informació balear, un punt de trobada i diàleg entre el sector de les TIC i les administracions públiques per tal de poder definir polítiques i la seva posterior avaluació, identificar i generar coneixement, així com detectar oportunitats i amenaces.

Amb aquesta finalitat, les actuacions incloses a l’OBSI es centren en els següents objectius:

 • Difondre i facilitar informació sobre el grau d’implantació de les TIC a les Illes Balears
 • Mesurar el grau de desenvolupament de la SI, mitjançant la selecció d’indicadors
 • Generar estudis quantitatius i qualitatius que permetin comparar l’evolució de la Societat de la Informació a les Illes Balears
 • Potenciar la revisió i la renovació d’indicadors disponibles
 • Crear un inventari de bones pràctiques
 • Implantar metodologies innovadores d’anàlisi
 • Servir a la societat balear com a referent i com a fòrum de discussió
 • Planificar, suggerir o guiar polítiques d’actuació, atès les necessitats detectades
 • Mesurar l’impacte dels programes públics referents al foment de la Societat de la Informació

Una de les formes més elegants que ha trobat l’OBSI a l’hora de difondre coneixement ha estat la publicació de les Ibitàcoles. Ibitàcoles és una col·lecció de llibres editada per la Fundació iBit, a través de la qual pretén difondre coneixement sobre els usos de les TIC i sobre com es dibuixa el camí cap a la Societat de la Informació i el Coneixement en diferents sectors i àmbits socials. Es publiquen en paper i en format digital. De moment, tenim 5 Ibitàcoles publicades i algunes més en camí.

 1. Les TIC i els menors a les Illes Balears. Equipament i usos de les tecnologies de la informació i la comunicació per part dels menors de les Illes Balears d’entre 6 i 14 anys.
 2. Les TIC i els joves a les Illes Balears. Equipaments i usos de les tecnologies de la informació i la comunicació per part dels joves de les Illes Balears d’entre 15 i 16 anys.
 3. Pla Anibal. Pla d’actuació per a la implantació de l’Administració Electrònica a les Illes Balears d’acord amb la Llei 11/2007 (LAECSP).
 4. El ciberassetjament entre els joves. Característiques i impacte del cyberbullying entre l’alumnat d’ESO de les Illes Balears.
 5. L’alfabetització informacional entre l’alumnat universitari. Anàlisi de les competències informacionals de l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears.
Share

7 comments to L’Observatori