Formant en identitat digital professional

Ahir era a Palafrugell a donar un curs de formació sobre identitat digital dirigit a empresaris dins el marc de Palafrugell Ciutat Digital, organitzat per l’Institut de Promoció Econòmica de Palaflugell. El curs es va dividir en dues sessions de dues hores cada una. El lloc va ser emblemàtic: la Fundació Josep Pla.

Seminari Identitat Digital Professional. Fundació Josep Pla. Palafrugell

La primera sessió, de matí, va ser una introducció teòrica amb alguns exemples pràctics de com construir la identitat digital professional. La sessió va estar basada en el material que havia preparat el mes de maig per l’associació de joves empresaris de les Illes Balears que van organitzar Innovem Menorca a Mercadal. El principal missatge és, una vegada entès que Internet és un canal de comunicació propi de la societat de la informació i entès per l’ús empresarial tal i com l’entén el Cluetrain Manifesto, que cal planificar la presència a Internet i l’ús que li volem donar a les diferents eines Web 2.0. Aquesta planificació es farà en base a l’estratègia de l’empresa o institució, els objectius de comunicació i de màrketing, els recursos que tenim disponibles, el temps que hi podem dedicar i a qui podem implicar. No s’ha d’oblidar que per una empresa estar a Internet i utilitzar les plataformes Web 2.0 que tenim a la nostra disposició significa potenciar la comunicació de la marca basada en les regles pròpies de la societat de la informació.

La segona sessió, de tarda, va ser un repàs, sense pretendre ser exhaustiu, d’eines web 2.0 que tots tenim al nostre abast. Vaig explicar com les empreses, a través de les persones que hi formen part, poden treure profit d’aquestes eines per distribuir la informació de la marca entrant en la conversació dels mercats, entenent que la comunicació deixa de ser unidireccional per ser bidireccional, és a dir, per escoltar i respondre, ho sigui, interactuar. Vaig mostrar-los diferents eines per distribuir informació, en format de text, àudio, vídeos, a través de blogs, xarxes socials, plataformes per compartir fotografies, àudios i vídeos, espais virtuals per compartir presentacions, llocs web per compartir documents, microbbloging, geolocalització. També els hi vaig mostrar eines que serveixen per agregar, concentrar i reutilitzar la informació a partir de la sindicació de continguts. I vaig fer menció especial a la necessitat de mesurar els resultats a través de les estadístiques per determinar quines són les eines més òptimes per assolir els objectius marcats, potenciant-ne l’ús i abandonant les que no donen resultat deixant temps per aprendre’n a utilitzar-ne de noves. Aquest vídeo és molt il·lustratiu per explicar breument el que vaig intentar explicar de forma més concreta:

M’agrada veure que els continguts de l’exposició que vam comissariar amb na Marga Castells, l’any 2008, gràcies a la iniciativa de l‘Obra Social Sa Nostra i la col.laboració de la Fundació iBit, són més vigents que mai, i tot el que vam divulgar aleshores sobre la identitat digital no només té interès en l’ús personal d’Internet sinó que és perfectament adaptable a la gestió de la identitat digital professional i corporativa.

Share

3 comments to Formant en identitat digital professional