Innocash: un programa per valoritzar i madurar resultats d’I+D

Innocash és un programa impulsat per la Fundació Genoma España per identificar, valoritzar i madurar tecnologies i resultats de I+D.

Genoma España és una Fundació del sector públic estatal creada per impulsar el desenvolupament tecnològic, la transferència de coneixement i la innovació, principalment en el sector biotecnològic. El seu patronat està format pels ministeris de Ciencia e Innovación (amb participació majoritària), Sanidad y Política Social, Industria, Turismo y Comercio, Medio Ambiente y Medio Rural y Marino i les comunitats autònomes de Navarra i Andalusia.

Un dels principals objectius de la Fundació Genoma España i del programa Innocash és el de millorar els processos de transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres públics d’investigació cap a les empreses fomentant la col·laboració publica-privada.

El programa Innocash s’estructura en quatre tasques:

  1. Seleccionar tecnologies que tinguin un clar potencial de mercat entre les diferents “preofertes” rebudes dels investigadors i agents del sistema de I+D.
  2. Valoritzar aquestes tecnologies mitjançant estudis que aportin informació rellevant sobre les seves aplicacions i oportunitats d’explotació comercial (“ofertes”).
  3. Difondre les “ofertes” a través de l’Escaparate Tecnológico per ajudar a generar interès dins el sector empresarial.
  4. Co-finançar, juntament amb inversors privats, projectes d’innovació (“Projectes Innocash”) que serveixin per madurar i posar a punt les tecnologies de cara a la seva sortida al mercat.

A mode d’exemple cito alguns dels Projectes Innocash que es troben en fases mes avançades del programa:

  • Nuevos procesos de fabricación de piezas de plástico. El Grup de Materials Cel·lulars de la Universitat de Valladolid ha desenvolupat una tecnologia pel sector de les canonades i els seus accessoris que serà desenvolupada, en col·laboració amb aquest grup, per l’empresa ABN Pipe Systems SLU (spin-out del Grupo Empresarial ABN Systems). Per això, la nova empresa ha adquirit llicències de la tecnologia.
  • Vacuna biotecnológica contra la tuberculosis. BIOFABRI, filial de l’empresa CZ Veterinaria SA, desenvoluparà la tecnologia desenvolupada i patentada pel Grup d’Investigació del Dr. Carlos Martin Montañés de la Facultad de Medicina de Zaragoza.
  • Sistema informático para el manejo, gestión y explotación de datos genómicos para medicina personalizada. La Universitat Pompeu Fabra atorga a l’Institut de Genètica Mèdica Molecular (IGEM SLU, entitat participada íntegrament per Sistemas Genómicos SL) una llicència exclusiva d’ús sobre el background per el desenvolupament del projecte, limitada a l’aplicació en medicina personalitzada.

La tecnologia Play for Health va ser presentada a aquest programa en forma de “preoferta” i ha passat la primera fase de selecció. Per això, ens han concedit un ajut per desenvolupar un estudi de valorització de la tecnologia. Aquest estudi el realitzarà una de les empreses homologades com a Colaborador d’Innocash, que són empreses consultores que han superat els requisits establerts per la convocatòria d’homologació, i que segons els criteris de Genoma España estan qualificades per proveir aquest tipus de serveis.

Aquest ajut és només una primera passa però ara ja estem dins el procés i el nostre objectiu es arribar a finançar un Projecte Innocash. El més important d’això però és que ens fa pensar en termes d’un producte que ha de sortir a mercat, amb un model d’explotació, amb inversors privats, amb retorns d’inversió, etc… Es un repte per l’iBit ja que és una situació difícil d’afrontar, per la nostra naturalesa pública, però alhora necessari, per no deixar els projectes en fase de pilot i maximitzar el benefici que es treu de les inversions públiques en innovació.

Share

Comentaris tancats.