Les TIC a la pime balear

El passat dijous, dia 4 de novembre, la Consellera d’Innovació, Interior i Justícia, Pilar Costa, va presentar l’estudi Les TIC a la pime balear. Aquest estudi desenvolupat per l’OBSI és el número 6 de la col·lecció iBitàcoles i pretén determinar el grau d’implantació de tecnologies de la informació i les comunicacions a la pime de les Illes Balears i ha comptat amb la col·laboració d’entitats del sector: Associació de Joves Empresaris de les Balears, Cambra de Comerç de Mallorca, Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera, Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca, Centre de Recerca Econòmica (CRE), GsBit. Associació Balear d’Empreses de Software, Internet i Noves Tecnologies, Institut Balear de Turisme (IBATUR), Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF), PIME Balears, Pimeco, PIME Menorca, Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca, Unitat d’Innovació del Parc Bit.

Alguns destacats de l’estudi que vam poder comentar després de la presentació:

 • Les diferències referents tant a l’equipament com als usos de les TIC a les pimes les trobem, sobretot, relacionades amb la dimensió de l’empresa, no amb el sector ni amb la zona on estan situades.
 • El 86,3% de les petites i mitjanes empreses disposen d’ordinador. Els ordinadors de sobretaula són els més abundants a les pimes (92,1%), seguits dels ordinadors portàtils (39,6%) i de les PDA (16,8%). De les pimes que no en tenen, 6 de cada 10 argumenten que no en necessiten.
 • La implantació de la telefonia mòbil d’ús empresarial, amb un 68%, és inferior a l’accés a Internet.
 • Windows, amb un 93,4% d’implantació, és el sistema operatiu més utilitzat. Un 5% no sap quin sistema o sistemes operatius utilitzen, mentre un 0,9% fa servir Mac i un 0,8% Linux.
 • 8 de cada 10 pimes tenen accés a Internet i, d’aquestes, més del 80% hi accedeixen per mitjà d’ADSL.
 • Del total de pimes amb mòbil d’ús empresarial, n’hi ha un 40,3% amb connexió a Internet. D’aquestes, la majoria (un 69,2%) es connecta a través de la tecnologia 3G.
 • De les pimes amb connexió a Internet, un 90% utilitza el correu electrònic com a mitjà de contacte.
 • Un 92,2% de les pimes disposen de sistemes de seguretat informàtica; el més implantat és l’antivirus, amb un 83,5%.
 • Gairebé una de cada dues pimes ha utilitzat Internet per relacionar-se amb l’Administració durant el darrer any, sobretot per fer tràmits amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
 • El 48% de les microempreses de 5 a 9 treballadors disposa de lloc web propi, però un 25% només l’actualitza anualment.
 • El 88% dels webs de les pimes estan disponibles en llengua castellana i un 48,8% en anglès, però només un 37,6% ho estan en català.
 • El 24,3% de les pimes han fet publicitat per Internet durant el darrer any, però només 1 de cada 2 afirmen que ho tornaran a fer el proper any.
 • Només 9 de cada 100 pimes utilitzen les xarxes socials com a mètode per fer publicitat a Internet.
 • El sector de turisme/hoteleria és el que més es relaciona amb l’Administració de forma telemàtica.
 • Només un 23,8% de les petites i mitjanes empreses han utilitzat la factura electrònica.
 • El 9% del total de pimes té personal que teletreballa. A les pimes d’1 a 4 treballadors, la xifra es redueix a la meitat.
 • La banca electrònica és utilitzada per més de 7 de cada 10 pimes.
 • El 67% de la formació que reben els treballadors està finançada per la pime mateixa.
 • El 34% de les pimes ha comprat per Internet durant el darrer any. El sector de la indústria destaca amb un 41,4%.
 • Només un 6,4% de pimes del sector del comerç afirmen haver venut béns i/o serveis per Internet durant el darrer any, mentre que el sector de turisme/hoteleria triplica la mitjana balear amb un 37,3%.

Avui, la Jornada Pime Digital: Solucions pràctiques pel teu negoci, començarà amb una introducció d’aquestes dades.

Podeu descarregar l’estudi sencer aquí.

Share

2 comments to Les TIC a la pime balear