Play for Health. Telemedicina aplicada a la rehabilitació

La majoria d’experts apunten que la sostenibilitat dels sistemes de salut, tal i com els coneixem a dia d’avui, no es podrà garantir de cara al futur. Per tant, alguna cosa haurem de canviar.

La telemedicina, plantejada com una eina per estalviar despesa sense disminuir la qualitat del servei ni l’eficàcia dels tractaments, se posiciona com una de les alternatives de cara a millorar la sostenibilitat dels sistemes de salut.

Tot i això, a dia d’avui, la telemedicina no està massa implantada. Existeixen solucions tècniques per aplicar telemedicina a molts dels processos assistencials però en la majoria dels casos aquestes no passen de la fase de projectes pilot, aïllats i fora una projecció corporativa a curt plaç.

Al la Fundació iBit estem treballant en una línia de projectes de telemedicina, concretament de telerehabilitació, en la qual estem desenvolupant videojocs per potenciar les capacitats físiques i cognitives dels pacients amb necessitats de rehabilitació.

Aquests videojocs no son experiències aïllades, tots ells formen part d’una plataforma anomenada Play for Healht que permet als clínics receptar-ne un o altre a un determinat pacient, depenent de la seva patologia. Després, el pacient pot jugar tot sol a casa seva, o al centre de rehabilitació acompanyat d’altres pacients i supervisat per terapeutes.

El disseny de la plataforma preveu la seva integració amb la Història de Salut del Pacient, de tal forma que qualsevol informació recollida per aquesta automàticament estarà disponible per tota la comunitat de professionals que tenen competències sobre la salut del pacient en qüestió.

El disseny dels videojocs és una tasca conjunta entre els tècnics d’iBit i els clínics dels hospitals que ens donen suport. Els clínics diuen “què s’ha de fer” mentre que els tècnics diuen “com es farà”. Aquesta feina d’equip és una de les claus de l’èxit d’aquest tipus de projectes, però és una feina complicada ja que estem parlant de dos grups de professionals molt especialitzats, cada un en el seu respectiu camp, i que parlen llenguatges completament diferents. Precisament en aquesta feina d’equip és on resideix un dels màxims valors del iBit, el know-how acumulat al llarg d’anys de feina conjunta amb professionals dels sector de la salut. Això fa que aquesta feina es realitzi d’una forma fluida i en un clima de col·laboració que afavoreix la motivació dels equips de treball.

Una vegada acabats, els videojocs es proven amb pacients reals, per fer un estudi sobre la seva eficàcia en el tractament de les discapacitats funcionals. Aquest estudi està dirigit pels clínics i és el que ens dona la certesa de si el videojoc compleix amb els objectius de rehabilitació que es van marcar o no.

Share

9 comments to Play for Health. Telemedicina aplicada a la rehabilitació