Pla ANIBAL: les administracions col·laboren.

Arrel de la Llei 11/2007 d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics els ciutadans tenen el dret a relacionar-se amb l’administració pública a través de mitjans telemàtics. A més, un aspecte a destacar és que no tenen el perquè aportar dades que ja estan en mans de l’administració (fotocòpia del DNI, certificats de residència, empadronament, rebuts de l’IBI…). Per tant, les administracions han de fer un gran esforç per oferir aquests serveis i interoperar entre elles.

Pla ANIBAL

Aquest esforç serà més eficient si aconseguim que les administracions col·laborin entre elles i aquesta és la base del Pla ANIBAL, el qual està basat en els valors de voluntat de servei públic, visió global, autonomia de gestió, eficàcia, comunicació i participació… En base a aquests valors, les polítiques del pla són:

  • Open Source. Les aplicacions software a utilitzar estaran basades en software de fonts obertes.
  • Interoperabilitat. Els components de la plataforma seran interoperables entre ells.
  • Transferència tecnològica (reusability). Tot el software de la plataforma estarà a disposició de totes les administracions.
  • Reducció de l’heterogeneïtat. Serà una tendència omnipresent que se substanciarà per la via de la reflexió i les decisions conjuntes.
  • Assessorament i suport. Les administracions tendran el suport de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) de la Fundació Ibit.
  • Preferència pel software que ja s’utilitza a les administracions de les Illes Balears.

Tenent en compte ‘aquests preceptes, amb l’execució del Pla ANIBAL estem ajudant a les administracions de les Illes Balears a implantar l’administració electrònica d’una manera coordinada, reutilitzant tecnologia i compartint coneixament entre administracions. En propers posts anirem explicant amb més detalls tots aquests aspectes.

Encara ens queden alguns exemplars impresos del Pla ANIBAL, si en vols un te pots dirigir a l’Ibit i t’ho farem arribar.

Share

4 comments to Pla ANIBAL: les administracions col·laboren.