UN/CEFACT i el format Cross Industry Invoice

En un darrer post sobre e-facturació d’aquest blog comentàvem que la convergència internacional dels formats de factura electrònica vindria de la mà de l’organisme UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business). Aquest format ja és una realitat: el Cross Industry Invoice (CII), el qual segons les previsions dels experts es podria consolidar com l’estàndard més implantat.

El CII v.2 és actualment l’únic model de dades internacional que cobreix les necessitats de les diferents indústries i sectors. Proporciona la connexió necessària entre els missatges de vàries cadenes subministrament i s’integra amb els requeriments dels serveis financers. L’estàndard ha estat àmpliament validat a nivell internacional, incloent el grup d’experts de la Comissió Europea (les normes UN/CEFACT són reconegudes i acceptades a nivell mundial).

UN/CEFACT també està col.laborant amb l’altre organisme d’estandardització de referència, OASIS, per la convergència del format de factura UBL d’aquest darrer i el CII. La metodologia de construcció semàntica de documents de UN/CEFACT es basa en els CCTS (Core Component Technical Specification), els quals es recullen a la Core Component Library (CCL). Els CCTS són la base per crear noves estructures de dades derivades amb un model semàntic genèric comú, són la base de CII.

En quant al format Facturae de l’Agència Tributària, no tindrà rival a Espanya en els propers anys tractant-se del format oficial d’e-factura. Tanmateix, es preveu la necessitat de conversions entre Facturae i CII (i UBL) a fi de que puguin coexistir.

Per la nostra part, des de turisLAB (i sempre en funció de la demanda industrial, que podria tenir sentit ja que el turisme és una activitat que factura a nivell internacional) veuríem interessant una redefinició de les extensions CAVAL de Facturae per turisme, STExtension, a partir dels CCTS de UN/CEFACT per la seva integració/conversió natural en factures CII.

Share

1 comment to UN/CEFACT i el format Cross Industry Invoice