Taller de productes ANIBAL

Ahir va tenir lloc al Parc Bit el taller de productes ANIBAL. L’objectiu del taller era donar a conèixer a les empreses TIC de Balears els diferents productes que conformen la plataforma tecnològica ANIBAL. Recordem que un dels objectius del Pla ANIBAL és que les empreses TIC puguin implantar aquestes eines tecnològiques a les administracions públiques, per tant amb aquest taller s’ha fet una primera aproximació de les empreses a aquests productes.

La jornada va tenir una assistència de 10 empreses del sector TIC de Balears, per tant veim que hi ha un interès important per conèixer aquestes aplicacions i poder-les implantar a les administracions de Balears o d’altres regions que ho sol·licitin.

Podeu trobar les presentacions realitzades a la carpeta del taller de www.plaanibal.com. Explicarem de manera molt breu a continuació el contingut de la jornada:

  • Introducció tecnològica dels productes. Andreu Font, cap de secció de la DGTIC, va explicar els diferents productes que conformen la plataforma des d’una perspectiva dels diferents usuaris que interactuen amb les aplicacions. En general aquests usuaris són ciutadans, funcionaris i desenvolupadors.
  • IBKey. Gabriel Buades, cap de servei de seguretat de la DGTIC, va fer un interessant repàs a temes jurídics que afecten als aspectes de la signatura electrònica, després va explicar els diferents mòduls que conformen la plataforma IBKey, fent especial incís en la custòdia. Aquest producte permet guardar documents electrònics signats a llarg plaç. Com a conclusió indicar que mitjançant aquesta eina es permet implantar la signatura electrònica d’una manera relativament senzilla i abstraient els desenvolupadors de la problemàtica associada a la signatura electrònica. Es pot trobar tota la documentació tècnica a les següents adreces: http://www.caib.es/signaturacaib/ i http://ibkey.sourceforge.net/
  • SISTRA. Antoni Reus i Esteve Schouten de la Fundació iBit varen explicar aquest producte. Podem destacar per una banda el sistema de plugins d’integració amb altres aplicacions: firma electrònica, sistema d’usuaris, passarel·la pagaments, registre, etc. Per altra banda també es va mostrar el procés de creació de tràmits amb aquest sistema. La documentació complerta del producte la podeu trobar a la carpeta del producte de www.plaanibal.com i a la següent adreça http://sourceforge.net/projects/sistra/
  • Registre. Rafel Barceló de la Fundació iBit va fer una exposició de les funcionalitats del registre, destacar que el registre permet registrar de manera presencial a través d’un navegador web i de manera telemàtica mitjançant la integració amb SISTRA a través del plugin pertinent. El registre està disponible a l’adreça http://sourceforge.net/projects/registre/, a la carpeta del producte de www.plaanibal.com hi ha la documentació tècnica.
  • ROLSAC. Marilén González de la Fundació iBit ens va explicar el funcionament del gestor de continguts  ROLSAC i el sistema de comunicació entre ROLSAC diferents per tal de compartir informació entre ells. D’aquesta manera podem tenir repositoris d’informació multiadministrativa. Podeu trobar la documentació de ROLSAC a la carpeta del producte de www.plaanibal.com
  • Helium. En Toni Barceló, cap de servei del Consell de Mallorca, va explicar que el gestor d’expedients no respon a les necessitats de la Llei 11/2007 sinó que cobreix la part de backoffice. Ara bé, també va dir que és molt complicat posar un marxa un procediment de cara al ciutadà si abans no s’ha resolt la tramitació interna. Helium resol aquesta tramitació interna dels expedients entés com un conjunt de tasques que s’han de realitzar amb un ordre determinat. Podeu trobar la informació sobre Helium a la carpeta de www.plaanibal.com i el codi al repositori http://sourceforge.net/projects/gehelium/
Share

3 comments to Taller de productes ANIBAL