Una oficina virtual basada en codi obert

Com a qualsevol altra organització a la Fundació iBit ens trobàrem amb la necessitat d’una eina comunicativa, la qual ens facilitàs la comunicació, tant vertical com horitzontal entre tot el personal, i al mateix temps que fos una entrada única per tal d’accedir a tota la informació, els programaris i demés utilitats internes. Una de les premisses per tal de ser fidels als nostres objectius és que la solució fos basada en codi obert, i que posteriorment pogués ser exportada a les demés organitzacions de forma senzilla i bastant econòmica.

logo_oficina_virtual

Després d’estudiar vàries possibilitats ens decantàrem per a una solució basada en Joomla per al portal d’Intranet, ja que ens oferia un elevat nombre d’extensions i baix cost de manteniment; i addicionalment un conjunt d’eines i utilitats externes, les quals s’integren amb el portal mitjançant un usuari únic, basat en LDAP o en sincronització de contrasenyes. Aquesta solució, de ràpida implementació, i de baix cost, permet una gran modularitat i escalabilitat per tal de afegir o modificar aplicacions.

Així, a la intranet s’integren eines basades en Joomla i les seves extensions, com les notícies (per a la comunicació interna), una Wiki, les FAQs (principals dubtes i procediments interns, els quals afavoreixen la cerca i solució d’incidències per part dels empleats), informació sobre la plantilla de l’iBit, i tot allò que necessitam saber dels companys (basat en el component de Community Builder per a Joomla), calendaris, i fins i tot un twitter intern per tal d’informar-nos constantment del què feim.

Però com que cada aplicació té les seves funcionalitats i punts forts, s’han integrat altres eines, mitjançant els programaris lliures més oportuns per a les necessitats. Així, es disposa d’un Gestor Documental basat en Alfresco, amb tota una estructura documental per darrere estudiada i acordada; un gestor de contactes i empreses basat en SugarCRM; una aplicació interna per a la informació administrativa del personal; accés a tot l’històric de dades; accés a la informació multimèdia, i altres solucions que es van integrant segons necessitats.

Comentar-les totes és complicat, ja que cada una té les seves particularitats, i per tant en futurs posts anirem comentant cada solució per separat. Per ara, simplement avançar-vos que en breu s’alliberarà gran part d’aquesta feina feta dins del projecte Associacions en Xarxa, finançat pel Plan Avanza, de manera que totes les organitzacions que ho necessiteu podreu aprofitar-vos d’aquesta feina feta i que, lògicament, vos avisarem tan aviat estigui en funcionament.

Com sempre, esperam els vostres comentaris.

Share

16 comments to Una oficina virtual basada en codi obert