Garantir l’ús de les noves tecnologies

Segons l’estudi “Disponibilitat i usos de TIC a les llars”, de l’enquesta modular d’hàbits socials 2010 (EMHS) realitzada per l’OBSI una de cada dues persones de les Illes Balears fa servir Internet i li és molt útil per interactuar amb l’administració pública. Aquesta dada tan positiva també indica que la segona persona no en fa ús. Quan es demana el per què la gent respon majoritàriament que no se li ha perdut res per Internet. Ens trobam, per tant, davant una bretxa més greu que la de l’accés a les TIC, la bretxa per la qual tot i tenint els mitjans part de la ciutadania no en fa ús.imatge d'un PuntBit
Aquesta fou la principal reflexió que abocaren Toni Roig i Llorenç Valverde el passat dia 29 durant l’acte de presentació del Pla Anibal a Campos i del PuntBit d’aquest municipi, dos conceptes que a primera impressió no tendrien per què presentar-se a l’hora. Però res més lluny.
Com bé incidí Valverde, la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics és la primera que no obliga o prohibeix a la ciutadania; és una llei d’obligat compliment per a l’administració pública. Després d’anys de informatització i modernització dels equipaments, tot de portes endins, ara l’administració pública es veu forçada a incloure la ciutadania en aquest procés; en definitiva donar motius a tots i totes els ciutadans i ciutadanes per fer servir les noves tecnologies.
En aquest punt és on convergeixen el Pla Anibal i la creació dels PuntBit. Quan l’administració pública, per llei, proporciona tràmits i gestions telemàtics, els telecentres mostren la ciutadania a fer-ne ús assegurant que no quedi ningú en el camí. Precisament, perseguint aquest objectiu, el mateix dia 29 començà al PuntBit de Campos un curs presencial de Home Networking i Administració Digital que en un futur es podria replicar a la resta de la XarxaBit.

Però no només d’administració electrònica viuen els PuntBit. A partir d’ara els ciutadans i ciutadanes de Campos podran accedir gratuïtament a la xarxa i fer cursos d’autoformació en ofimàtica, Internet, o eines per al teletreball, tot tutoritzat per na Miquela Oliver, la Dinamitzadora del PuntBit, que assessorarà tothom que vulgui accedir i fer ús de les TIC. I si no sou de Campos però necessitau accedir a la xarxa o teletreballar ho podeu fer tranquil·lament, com ho podeu fer en qualsevol dels 16 telecentres de la XarxaBit arreu de les illes.

Share

2 comments to Garantir l’ús de les noves tecnologies