Previsions de cara al 2011

L’activitat de l’Àrea de Salut durant el 2010 ha estat marcada pel finançament obtingut del pla AVANZA. Això ens ha permès ampliar les nostres actuacions més enllà de l’activitat que es desenvolupa dins el CCI, relacionada amb la interoperabilitat entre sistemes d’informació sanitària.

Així doncs, hem estès el nostre àmbit d’actuació cap a la Telemedicina, i més concretament, en el desenvolupament d’una plataforma de telerehabilitació que hem anomenat Play for Health.

Ara que hem finalitzat l’any ens marcam les línies d’actuació que tenim previst continuar durant l’any 2011. Això dependrà en gran mesura del finançament disponible. L’actual situació socioeconómica no ens ho posa fàcil però nosaltres apostam per:

  1. Continuar amb l’activitat del CCI per seguir interconnectant els diferents sistemes d’informació sanitària que conviuen dins el sistema de salut pública de les Illes Balears (IBSalut).
  2. Continuar amb la línia de Telerehablitació, ja que disposem del coneixement, els recursos humans i la tecnologia de base necessària per fer arribar aquesta tecnologia al conjunt d’entitats que proveeixen de serveis de rehabilitació a la societat balear.
  3. Posar a disposició de tothom qui vulgui, i especialment de les empreses, els nostres coneixements en relació a l’aplicació de les TIC dins l’àmbit de la salut en forma de cursos, tallers i formació oficial.
Share

Comentaris tancats.