Històric de projectes.

Plana historics

Històrics

No fa gaire vàrem posar en marxa un sistema informacional per emmagatzemar la documentació i programaris de projectes ja tancats a l’iBit. Desprès de més de 10 anys de recorregut de l’iBit era necessària una eina de recopilació, una eina per mantenir la memòria històrica de l’organització i que ens permeti saber el que s’ha fet fins ara. Aleshores, amb el recursos disponibles en aquest moment ens vàrem marcar uns objectius senzills per a la primera versió.

Aquests van ser:

  • Recopilar els documents digitals vinculats als projectes del darrer any.
  • Recopilar els procediments i sistemes per a posar en marxa els projectes que estiguin en desenvolupament.
  • Capturar les seqüències de les planes webs dels projectes.
  • Facilitar un index de projectes i un cercador per paraules clau.

Amb tot això ha sortit “Històrics de projectes” una aplicació que hi ha penjada a l’intranet de l’iBit que s’ha realitzat en codi lliure i en la que s’ha treballat en hores buides. Aquesta primera versió encara li manquen moltes funcionalitats i millores. Entre elles,  augmentar la eficàcia en la recerca d’informació, millorar l’anàlisi documental, incorporar elements destacats, etc, però ja és una primera versió utilitzable.

Esperam que la posada en marxa de l’aplicació servesqui com a font documental i base de coneixement  per als nous projectes que començam.

En definitiva, ha sigut una primera passa pel tractament de la informació  a més de conscienciar a l’organització de la necessitat d’una eina d’aquests estil. En el futur, seguirem millorant aquest sistema incorporant les demés dades vinculades als projectes.

Share

Comentaris tancats.