Postgrau en Integració de Sistemes d’Informació Sanitària: una experiència enriquidora.

Fa només un parell de setmanes vam fer l’avaluació final dels alumnes del I Curs d’Especialista Universitari en Integració de Sistemes d’Informació Sanitària amb uns resultats, segons la nostra opinió, molt satisfactoris.

Aquest curs, organitzat des de l’iBit amb la col·laboració de la UIB i el Servei de Salut del Govern de les Illes Balears, es va iniciar com a resposta a la gran demanda de professionals especialitzats en integració de sistemes d’informació sanitària que hi havia al mercat fa només un any. El curs, amb una durada de 238 hores, s’ha impartit dins el període acadèmic 2009-2010 i ha comptat amb la participació de 12 alumnes.

Aquesta avaluació final va consistir en la presentació per part de tots els alumnes dels seus respectius projectes de fi de curs. Aquests projectes, basats en l’experiència viscuda per cada un d’ells durant el seu període de pràctiques, van demostrar fora cap excepció que havíem assolit l’objectiu principal del curs, que tots i cada un d’ells havien adquirit un nivell de coneixement prou acceptable per poder-se incorporar a qualsevol dels projectes d’integració que s’estan realitzant a la nostra comunitat dins l’àmbit dels sistemes d’informació de salut.

La situació actual de crisi, que ens ha afectat a tots d’una manera o altra, tampoc ha passat per alt a aquests alumnes i ha fet que la nostra aspiració inicial, de que un percentatge elevat d’ells trobessin feina de forma immediata una vegada finalitzat el curs en empreses del sector, no s’hagi aconseguit en el nivell que nosaltres hauríem desitjat. Però tot passa, i aquesta situació desfavorable segur que també passarà, i els coneixements adquirits per aquests professionals segur que es podran posar en valor realitzant les tasques per les quals s’han format durant les 238 hores que ha durat el curs.

El període de pràctiques ha estat un dels punts més valorats pels alumnes, per això volem agrair a les institucions que han acollit a algun dels alumnes la seva tasca, la seva disposició, l’hospitalitat i comprensió demostrada cap a aquestes persones que han acollit i han estat per ells durant les 40 hores que han estat treballant, i al mateix temps aprenent, en algun dels seus projectes. La valoració respecte a aquest període de pràctiques per part dels alumnes, en la majoria dels casos ha tingut un punt en comú, i ha estat que ho han trobat curt, que haurien desitjat més hores de pràctiques i així ho hem recollit com a punt a millorar en futures edicions del curs.

Per altra banda, també volem remarcar l’esforç realitzat pels alumnes en el seguiment del curs ja que la qualitat dels treballs i el baix nivell d’absentisme a les classes demostra que hi ha hagut molt d’interès i que hi han dedicat moltes hores, independentment de les situacions personals de cada un d’ells (compatibilitzar horaris laborals, vida familiar, fills, etc…)

Des d’el punt de vista més acadèmic, una petició generalitzada ha estat que de cara a futures edicions els crèdits concedits puguin ser compatibles amb els plans d’estudis homologats per les universitats en el context del Pla de Bolònia. Encara que al tractar-se d’una formació molt específica és difícil poder aconseguir-ho, en prenem nota i ho intentarem de cara a futures edicions.

Respecte a nosaltres, ha estat una experiència molt gratificant i alhora ens ha obligat a formalitzar, en forma de continguts educatius, l’experiència i coneixements acumulats durant tots aquests anys de feina integrant sistemes d’informació sanitària.

Finalment, anunciar que la nostra intenció és que aquest curs sigui un primer pas per aconseguir el títol de Màster en Sistemes d’Informació de Salut, per tant, l’any que ve està previst que l’iBit ofereixi un segon curs que versi sobre l’altra línia de feina que tenim a l’Àrea de Salut, la telemedicina. En aquests moments estem definint el temari però la intenció és que sigui més pràctic, i a ser possible, que inclogui crèdits oficials que d’alguna manera es puguin homologar amb el Pla de Bolònia.

Share

1 comment to Postgrau en Integració de Sistemes d’Informació Sanitària: una experiència enriquidora.