Actitud iBit

Foto: fmcabezadevaca http://www.flickr.com/photos/80283101@N00/2197833984/

Les organitzacions acaben configurant allò que en deim cultura corporativa. Hi ha teories i metodologies per a definir-la i sistematizar-la però no és en aquest àmbit en el que vull centrar-me sino més bé en la part filosòfica, en l’actitud. Una altra cosa és l’aptitud, que es dóna per suposada, però està clar que sense actitud, l’aptitud flaqueja.

Tres són els elements que, des del meu punt de vista, configuren l’actitud de l’iBit i que és la suma de les actituds individuals dels seus treballadors i treballadores: esperit innovador, compromís de qualitat i voluntat de superació.


L’esperit innovador el trobam en el compromís diari d’intentar fer coses noves, fer les coses d’una altra manera; l’esperit innovador es veu quan d’una conversa de cafè surt un projecte interessant per a la societat. L’actitud innovadora és una actitud inconformista, una revisió constant del present imaginant un futur diferent.

El compromís de qualitat és voler fer les coses bé. Fer-les bé, pel plaer de fer-les bé. Millorar els processos, revisar les maneres de fer cercant sempre l’excel·lencia.

La voluntat de superació es manifesta quan sorgeixen dificultats, adversitats en els projectes; quan hom pot pensar que és millor tirar la tovallola. És en aquests moments quan la voluntat de superació fa que les coses arribin a bon port.

Està clar, que són les persones, la seva qualitat humana i la seva competència les que fan de l’iBit una organització dinàmica i viva que avança cap a la qualitat i l’excel·lència.

És un honor poder compartir aquest viatge.

Share

Comentaris tancats.