Web Multiadministratiu

El web Multiadministratiu no és més que una altra manera d’explotar la informació d’un repositori multiadministratiu. En aquest cas la informació està orientada cap al ciutadà que li facilita l’accés a tota la informació administrativa del conjunt de la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant un model de navegació senzilla, ràpida i per matèries, en comptes de fer-ho a partir d’estructures administratives, que provoquen dificultats per trobar respostes.

Els objectius d’aquest projecte coincideixen amb els que ja es varen exposar aquí. Per tenir una idea clara, el portal de l’informador és la explotació de les dades orientada als diferents informadors que poden fer comentaris sobre els procediments administratius que publiquen les distintes administracions i se presenta la informació organitzada de la següent manera:


 

Vista de la pàgina principal per un informador

Vista de la pàgina principal per un informador

 

Per altra banda tenim la explotació de les dades cap al ciutadà que és el web multiadministratiu a on al ciutadà se li mostra la informació estructurada amb novetats, més sol·licitats i organitzada per matèries.

 

 

Vista de la pàgina principal per a un ciutadà

Vista de la pàgina principal per a un ciutadà

 

Per tant, els avantatges consisteixen en disposar en un sol web de la informació dels diferents nivells de l’Administració de les Illes Balears, autonòmica, insular i local. A més, aquest web emmagatzema no sols la informació sobre l’organigrama i els procediments administratius dels organismes col·laboradors, sinó que també indexa els llocs webs externs, tant els que són propis de les administracions com els que no ho són. D’aquesta manera, amb un únic cercador és capaç de trobar resultats tant dins la informació pròpiament administrativa com dins els llocs web que contenguin informació útil per als ciutadans. També disposa d’un cercador dins cada una de les matèries existents i permet fer cerques per fitxes informatives, procediments, ajuts i subvencions per a cada una de les matèries, i també per a cada un dels nivells administratius.

El cis va publicar els resultats d’una enquesta que varen fer als ciutadans de diferents aspectes com la situació econòmica del país, la situació política i la relació del ciutadà amb les administracions, entre d’altres. Aquí podeu veure els resultats

Però volem destacar que varies coses que se varen considerar a la relació dels ciutadans amb les administracions varen ser:

  • Lenguaje poco claro de la Administración en sus impresos, comunicaciones o instrucciones
  • Dificultad para saber cuál es el organismo al que hay que dirigirse

El web multiadministratiu soluciona aquests 2 punts donant una visió més estructurada de la seva informació administrativa i el ciutadà sap en tot moment a quina administració s’ha adreçar.

Aquest web es va presentar de manera oficial el passat Dijous 24 de Març al Consell Insular de Menorca i es troba disponible a les següents adreces:

http://www.administracionsbalears.net

http://www.administracionsbalears.org

http://www.administracionsbalears.es

http://www.administracionsbalears.com

Share

Comentaris tancats.