La necessitat de monitoritzar els sistemes d’informació

No és la primera vegada que xerram en aquest blog de la necessitat de disposar de plans de contingència i de continuïtat de negoci. Amb aquesta mateixa finalitat hi ha també la necessitat de monitoritzar els nostres serveis i infraestructures. Les infraestructures de comunicacions de la nostra xarxa, com són els firewalls, els routers, els servidors de webs, de correu, de fitxers, de repositoris de codi, de bases de dades, …, són peces clau per al correcte funcionament del nostre negoci, i per tant és fonamental garantir el seu funcionament, i en les millors condicions. És aquí on entra la necessitat de monitoritzar-los, amb dos objectius clars: la prevenció d’incidències, i l’aprofitament dels recursos TIC disponibles. Dos objectius prou importants per a tenir en compte dins de qualsevol organització.

A la Fundació iBit s’han implementat diferents eines per a tal de monitoritzar els sistemes, algunes d’elles ja comentades, amb els beneficis addicionals de que totes elles són Open Source. Principalment aquestes eines són el Nagios, el Cacti, el QmailMrtg, el isoqlog, el ntop, el pmacct, … Diferents solucions per a necessitats específiques, i que en en un lloc més adequat intentarem comentar-les amb més detall.

Però els elements comuns en tots aquests sistemes es basen en poder detectar ràpidament quan es produeix una incidència en un servei, notificar-les (via mail, SMS, consola, …) per a la seva resolució, o fins i tot intentar accions proactives per resoldre les incidències automàticament. A més de generar uns gràfics i/o estadístiques per tal d’observar els sistemes crítics, fer un seguiment de les necessitats, aconseguir un major aprofitament dels serveis, augmentar la seguretat dels sistemes, … . Alguns exemples pràctics: controlar que la nostra web és visible; vigilar la temperatura del CPD; controlar l’estat de voltatges dels SAIs; l’ampla de banda que es consumeix de les nostres comunicacions; estadístiques de correu, virus i spam; espai de disc o de servidors de fitxers; problemes de rendiment dels equips, …

 

La necessitat de monitoritzar els sistemes d’informació

 

No és la primera vegada que xerram en aquest blog de la necessitat de disposar de plans de contingència i de continuïtat de negoci. Amb aquesta mateixa finalitat hi ha també la necessitat de monitoritzar els nostres serveis i infraestructures. Les infraestructures de comunicacions de la nostra xarxa, com són els firewalls, els proxies, els servidors de webs, de correu, de fitxers, de repositoris de codi, de bases de dades, …, són peces clau per al correcte funcionament del nostre negoci, i per tant és fonamental garantir el seu funcionament, i en les millors condicions. És aquí on entra la necessitat de monitoritzar-los, amb dos objectius clars: la prevenció d’incidències, i l’aprofitament dels recursos TIC disponibles. Dos objectius prou importants per a tenir en compte dins de qualsevol organització.

 

A la Fundació iBit s’han implementat diferents eines per a tal de monitoritzar els sistemes, algunes d’elles ja comentades, amb els beneficis addicionals de que totes elles són Open Source. Principalment aquestes eines són el Nagios, el Cacti, el QmailMrtg, el isoqlog, el ntop, el pmacct, … Diferents solucions per a necessitats específiques, i que en en un lloc més adequat intentarem comentar-les amb més detall.

 

Però els elements comuns en tots aquests sistemes es basen en poder detectar ràpidament quan es produeix una incidència en un servei, notificar-les (via mail, SMS, consola, …) per a la seva resolució, o fins i tot intentar accions proactives per resoldre les incidències automàticament. A més de generar uns gràfics i/o estadístiques per tal d’observar els sistemes crítics, fer un seguiment de les necessitats, aconseguir un major aprofitament dels serveis, augmentar la seguretat dels sistemes, … . Alguns exemples pràctics: controlar que la nostra web és visible; vigilar la temperatura del CPD; controlar l’estat de voltatges dels SAIs; l’ampla de banda que es consumeix de les nostres comunicacions; estadístiques de correu, virus i spam; espai de disc o de servidors de fitxers; problemes de rendiment dels equips, …

 

 

Share

Comentaris tancats.