Continuïtat de l’OTAE

Ja ho va avançar en Toni Roig al seu post “dominical”, el Consell de Govern del passat divendres va aprovar l’encàrrec de gestió a la Fundació iBit que, entre d’altres actuacions, dóna continuïtat a l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE).

L’objectiu general del projecte és la realització de les tasques necessàries per tal que les administracions de Balears puguin desenvolupar l’administració electrònica basant-se en les polítiques que s’estableixen al Pla ANIBAL: reutilització, interoperabilitat, open source, reducció de l’heterogeneïtat, assessorament i suport. Anem a veure amb més detall quines línies de feina tenim previst fer en el marc d’aquest encàrrec:

  • Interoperabilitat. L’objectiu d’aquesta línia de feina és impulsar la interoperabilitat a dins l’entorn de les Illes Balears. Es tracta, en certa manera, de donar sortida als drets dels ciutadans que els hi otorga l’article 6.2.b de la Llei 11/2007 consistent en no haver d’aportar documentació que ja està en poder de les administracions. Per tant farem feina per tal de crear serveis interoperables entre administracions per tal de que els ciutadans i empreses no hagin d’anar de finestra en finestra a cercar i aportar documentació que ja tenen les administracions.
  • Plataforma tecnològica. Una de les tasques que s’ha realitzat a l’OTAE és la provisió i transferència entre administracions d’una plataforma tecnològica que permeti implantar l’administració electrònica. Ara aquests productes ja estan implantats a diverses administracions, l’objectiu d’aquesta línia de feina és gestionar el cicle de vida d’aquest productes. Per això es crearan els comitès de producte que han de definir les millores a realitzar a damunt aquests productes i després es gestionaran les diferents versions que es vagin desenvolupant.
  • Formació. El fet de tenir els mateixos productes tecnològics a diverses administracions fa possible que totes les administracions puguin compartir la formació. Per tant l’objectiu d’aquesta línia de feina és la de generar els continguts formatius i coordinar les administracions per tal de que la formació dels diferents productes que conformen la plataforma ANIBAL es faci de manera coordinada.
  • Transferència de coneixement. Un dels pilars del Pla ANIBAL és la transferència de coneixement, per tant seguirem fent feina en recopilar, compartir i transferir coneixement entre les diferents administracions.
  • Coordinació entre administracions. Aquesta línia de feina és transversal a totes les altres, el que es tracta és de realitzar les tasques de manera coordinada entre les diferents administracions, per tal de multiplicar els resultats.
  • Difusió.  Evidentment, la tasca realitzada s’ha de donar a conèixer tant a les administracions involucrades com a la societat en general. Per tant també farem feina per tal de divulgar els resultats obtinguts.
Share

1 comment to Continuïtat de l’OTAE