Catàleg de procediments

A principis de març vàrem posar en marxa un projecte conjunt entre la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació i la Fundació iBit. L’objectiu general era el de definir una estratègia i el full de ruta associat per la implantació de l’Administració Electrònica.

Aquesta demanda sorgeix de la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Aquesta llei ens reconeix el dret als ciutadans de gestionar la nostra relació amb l’Administració Pública per mitjans electrònics. Amb aquest projecte pretenem fer accessible als ciutadans, empreses i altres administracions, tota la informació corresponent als diferents procediments, tràmits i serveis que ofereix la DGRDI i així, possibilitar a la ciutadania i a les empreses la tramitació telemàtica d’aquests procediments i garantir el correcte seguiment dels expedients i tota la informació associada.

D’acord amb això, aquesta proposta contempla el disseny d’una estratègia, les pautes a seguir i els requisits necessaris (tècnics i funcionals), perquè aquesta implantació sigui una realitat en la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (DGRDI).

Una de les obligacions que s’estableixen en la Llei 11/2007, i que constitueix la base per poder arrencar amb qualsevol implantació de l’Administració electrònica a qualsevol organisme, correspon a la publicació i el manteniment actualitzat de la relació dels seus procediments i actuacions.

Aquest objectiu ho hem aconseguit mitjançant l’elaboració i la publicació d’un Catàleg de Procediments de cara a facilitar als ciutadans, empreses i altres Administracions l’accés a la informació que afecta a cadascun dels Procediments Administratius que es duen a terme en la DGRDI. Per poder realitzar aquest catàleg hem tingut com a base el model de l’eina ROLSAC (gestor de continguts d’informació administrativa implantat pel Govern). Els procediments que hem treballat han estat:

  • Convocatòria per la qual s’ofereixen ajuts per formar personal investigador.
  • Convocatòria de Borses de Viatge per a estades breus en centres d’investigació fora de les Illes Balears.
  • Convocatòria d’Ajuts per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears.
  • Convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema d’innovació de les Illes Balears.
  • Convocatòria d’ajudes de l’eix programàtic de recerca per donar suport a grups d’investigació competitius del sistema d’innovació de les Illes Balears.
  • Convocatòria d’Ajuts per dur a terme Accions Especials.
  • Convocatòria pública d’ajudes de l’eix programàtic de governança i capital social, programa de divulgació de la ciència i la tecnologia, per a la participació d’universitats, centres públics i privats sense finalitat de lucre d’R+D, associacions científiques i centres tecnològics en la desena edició de la Fira de la Ciència de les Illes Balears.
  • Convocatòria pública d’ajudes de l’eix programàtic de governança i capital social, programa de divulgació de la ciència i la tecnologia, per a la participació de centres educatius que opten a desenvolupar projectes en un estand en la desena edició de la Fira de la Ciència de les Illes Balears.
  • Convocatòria pública d’ajudes de l’eix programàtic de governança i capital social, programa de divulgació de la ciència i la tecnologia, per a la participació de centres educatius, centres de recerca i centres tecnològics que opten a desenvolupar representacions científiques en la desena edició de la Fira de la Ciència de les Illes Balears.

 

Share

Comentaris tancats.