Posam en marxa un nou LAB

El passat 15 d’abril el Consell de Govern va aprovar un encàrrec de gestió a la Fundació iBit per al desenvolupament de diverses iniciatives entre les quals es troba la creació d’un Laboratori de Projectes Sociotecnològics i Digitals (sodiLAB).

I és que els laboratoris estan a l’ordre del dia. De fet, a la Fundació ja n’hi ha alguns en marxa especialitzats en àrees de treball molt diverses com el turisme, l’e-health o el programari lliure. En concret, el sodiLAB es centra en una línia de feina més social, plantejant-se com un lloc d’incubació i experimentació de projectes que tenguin com a públic objectiu les petites i mitjanes empreses, els ciutadans i la societat en general. Les iniciatives orientades a reduir la fractura digital, a promoure la inclusió de col·lectius socials en situació de risc, a elevar el nivell de competitivitat del teixit empresarial de les nostres Illes, i l’exploració en noves línies de feina relacionades com són la innovació social i la innovació oberta, els usos de les tecnologies de mobilitat, el teletreball i la seguretat a internet estan en la nostra agenda. Actualment tenim en el forn la creació d’una unitat d’assessorament específic per a PIMEs en temes relacionats amb la innovació en els seus processos de gestió i en els usos de les TIC en els seus negocis així com iniciatives formatives dirigides a col·lectius socials.

La idea i la necessitat d’engegar aquest laboratori és relativament recent. Després que durant els darrers anys des de l’Àrea de Cibersocietat de la Fundació s’han generat i desenvolupat diverses actuacions en l’àmbit de la Societat de la Informació i el Coneixement orientades a col·lectius socials i a PIMEs, els resultats dels indicadors assolits per aquestes actuacions i el nombre de col·lectius als que no s’ha pogut arribar han reflectit un panorama socio-digital en el qual encara hi ha molta feina a fer a la nostra Comunitat. És per això que a través del sodiLAB ens proposem innovar, analitzar, experimentar, impulsar i reforçar aquesta àrea de treball.

Per saber més sobre els projectes en els que hem treballat, cap a on dirigim la nostra feina present i futura, així com saber més de l’equip de treball que formam el sodiLAB, us convidam a entrar en el nostre espai. Si, a més a més, ens voleu conèixer de més a prop per compartir sinèrgies i veure les possibilitats col·laborar amb nosaltres en alguna iniciativa social, podeu contactar-nos a través dels canals més propers o via xarxes socials.

Seguirem informant!

 

 

 

Share

Comentaris tancats.