Medicina predictiva personalitzada

Una gran part dels recursos econòmics que es gasten en salut es destinen a pal·liar les malalties cròniques, en molts de casos, quan aquestes ja es troben en un estat molt avançat. En canvi, els recursos destinats a prevenir malalties comunes son més aviat escassos.

Es cert que es fan alguns tipus de proves destinades a detectar, en un estat incipient, certs tipus de dolències amb l’objectiu de tractar-les el més aviat possible i minimitzar, d’aquesta manera, els seus efectes. No obstant, aquest tipus de proves es fan de forma generalitzada sobre perfils de població poc personalitzats.

Alguns experts han començat a treballar en nous paradigmes de models de salut basats en la prevenció personalitzada, un estil de prestació de serveis diferent on l’objectiu principal no es el tractar els símptomes sinó el de retardar o evitar patologies comuns.

En aquests nous paradigmes les TIC hi juguen un paper rellevant en els àmbits de la recopilació personalitzada de dades dels pacients (telemonitorització, història clínica, …), filtratge d’informació, anàlisi de dades y creació de sistemes d’ajuda a la presa de decisions amb l’objectiu de preveure el progrés de la malaltia, o inclús, ajudar a decidir el tractament que donarà un millor resultat.

Aquests treballs s’engloben dins el que s’anomena medicina predictiva personalitzada i té com a principal objectiu que els pacients rebin des del primer moment el tractament més adequat segons les característiques personals de cada un.

Des de l’iBit, ens trobam en una posició d’avantatge per abordar treballs en aquest sentit ja que disposam del coneixement, de les eines i dels recursos humans formats en integració, que ens faciliten el desenvolupament d’eines per accedir, recopilar i analitzar informació rellevant dels pacients del sistema del sistema públic de salut de les Illes Balears.

 

Share

Comentaris tancats.