Propostes amb garantia d’èxit

Fa unes setmanes se va assistir a la presentació del servei d’assessoria per presentar projectes a les convocatòries de la Unió Europea. Carsa, Atos, Parc Bit, servei d’innovació.

A més de la presentació de les dues consultores ATOS (TIC) i CARSA (resta d’àrees) que proporcionaran el suport a les empreses i els serveis oferts, també hi va haver una presentació sobre què és necessari per elaborar una proposta guanyadora a convocatòries de subvenció d’I+D+I.

Hem de tenir en compte que en les darreres convocatòries del programa marc, la taxa d’èxit és aproximadament d’un 15%, mentre que la nota mitja de les propostes que han obtingut finançament és d’un 8,78 sobre 10. Dues dades que ens demostren que l’esforç a dedicar en una proposta és considerable i que només l’excel·lència és garantia d’èxit.

En primer lloc, si volem que el revisor agafi en ganes la proposta, hem de tenir una persona o persones que redactin bé, aquesta no la solen dir però és bastant important, i si és una convocatòria europea que sàpiga redactar en anglès. I no parlam d’anglès natiu, basta emprar un anglès que se pugui llegir, sense recarregament i excessives frases subordinades. Redacció clara i concisa.

Seguidament, hem de tenir una idea o un àrea de coneixement que ens interessi. Enrere ha de quedar la temptació de participar en projectes d’I+D degut a que ens subvencionen fins el 75% de les despeses del projecte, sense altre interes.

Un cop tenim la idea clara, que ha de respondre a una futura necessitat de l’empresa, la societat o l’organització o/i a un nou producte que podrem oferir, etc, cercam una possible convocatòria i començam preparar la proposta.

Iniciam el procés llegint que vol l’administració competent, això és d’extrema importància: ens hem de llegir el programa de treball on se marquen els objectius de la línia de recerca concreta, repassar els documents previs i sobretot analitzar el projectes que s’han finançat fins ara i veure quin és l’estat de l’art. Totes aquestes actuacions ens ajuden a destriar quina és la nostra aportació a l’àmbit de la recerca estatal/europea, que ho plasmarem a la proposta de la següent manera:

 1. Els objectius del projecte han de casar amb els del tema/línia de treball marc
 2. Demostrar que tenim coneixement de l’estat de l’art i fer explicit el valor afegit de la recerca del projecte.
 3. Relacionar les tasques entre els socis.
 4. Fites i indicadors raonables, creïbles i messurables.
 5. Relacionar els projecte amb les polítiques comunitàries i documents de referencia mitjançant ressenyes bibliogràfiques.
 6. Mostrar l’adequació de l’esquema de finançament del projecte és adequat pel projecte: Recerca, desenvolupament, etc.
 7. Diagrames de Gantt i Pert relacionats i gràfics rellevants que facilitin la lectura i la comprensió del projecte d’un cop d’ull.

Un dels altres aspectes de tenir cura és la composició del consorci, que ha d’esser equilibrat tant per la procedència dels socis, com per les habilitats i perfils que cobreixen, per tant, hem de tenir en compte els següents punts:

 1. Estructura de gestió: qui (socis responsables), com (comissions, comitès, grups de feina) i quan (periodicitat i mitjà – videoconferències, reunions, etc.)
 2. El consorci ha d’esser la suma de cada un dels socis i la interrelació que tenguin entre ells en la consecució de cada tasca i dels objectius.
 3. Perfil de cada participant, s’ha de plasmar la qualitat i rellevància de cada participant en el projecte i també el “proces de selecció” que se va dur per considerar-lo el més adient.
 4. Recursos compromesos,

Finalment, l’explotació dels resultats, no necessàriament comercial, és una dels punts crítics que ha de tenir qualsevol proposta, per tant, s’han d’especificar al manco el següent:    Identificar els impactes esperats anivell estatal/europeu

 1. Difusió dels resultats: fires, planes web, conferències, etc.
 2. Transferència dels resultats: s’empraran en desenvolupament tecnològic, en explotació comercial, etc,
 3. Gestió de la propietat intel·lectual que se pugui derivar dels resultats del projecte.

Des de el departament d’administració digital de la Fundació iBIt s’està treballant a fi de trobar programes de recerca que encaixin amb el treball d’interoperabilitat i de digitalització de serveis i procediments de les administracions públiques i poder compartir experiències i coneixement amb altres organitzacions que desenvolupin treballs similars a tots els nivells. Així aconseguirem contribuir al desenvolupament de l’administració electrònica mitjançant un model basat en compartir i coordinar els esforços de les diferents administracions (regionals, estatals i europees) per ser més eficients.

Share

Comentaris tancats.