Infraestructures iBit.

Des de l’àrea de sistemes de la Fundació iBit treballam per poder disposar dels sistemes d’informació i les infraestructures necessàries per tal de dur a terme tots els projectes dels laboratoris de Turisme, Salut, Administració Digital, Cibersocietat, Gestió a la R+D+I , Comunicació, a més del propi de Sistemes.
Aquesta línia de treball persegueix dotar d’eines avançades per augmentar l’eficàcia i rendiment en el  treball. Eines col·laboratives i de gestió totes elles integrades dins d’un entorn de treball usable i accessible per a facilitar la mobilitat.

El fet de disposar d’una infraestructura pròpia d’equips informàtics i de telecomunicacions ens permet innovar amb diferents solucions, ja sigui integrant diferents aplicacions existents, sempre que sigui possible basades en Open Source; com implementant-ne de noves, sigui la que sigui la tecnologia necessària en cada moment. L’objectiu es proporcionar les millors eines tecnològiques disponibles pel projecte, però a la vegada que tinguin un posterior manteniment assumible econòmicament dins del seu pla de negoci.

Així treballam amb entorns basats en Java, amb aplicacions com el JBoss, el Liferay, el Tomcat o el Glassfish entre d’altres; en PHP, com avala la nostra experiència en Joomla, WordPress, Wikimedia, web2project, …; en PERL; en PYTHON; en ASP, …

A més disposam de les infraestructures necessàries per tal d’oferir la comunicació via Internet amb els nostres socis de projecte, ja sigui via webs, intranets, correu electrònic, SSH, FTP, repositoris de codi, màquines virtuals, …; i fins i tot accés a la xarxa de desenvolupament de la CAIB mitjançant la xarxa SARA.

Així, la gran majoria dels projectes, laboratoris i pilots realitzats es troben desenvolupant-se dins de les infraestructures que gestionam, esperant a que assoleixin el grau de maduració, el finançament o el recolzament necessari per tal que puguin sortir per a la seva posterior posta en producció. Amb la transferència de les aplicacions i serveis a les empreses i a les institucions s’acaba el cicle, el recorregut del projecte dins de les infraestructures de l’iBit, el que ens allibera de recursos per a començar-ne de nous.

Share

Comentaris tancats.