Ús dels serveis públics on-line

La passada setmana parlàvem del grau d’adaptació de les administracions públiques a la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que com verem difereix significativament d’unes AAPP a d’altres. .

Avui el que comentarem és l’ús que fa la població d’aquests serveis públics on-line. Encara que hi ha divergències segons les fonts consultades ( INE, Observatorio de administración electrónica, ONTSI, Eurostat, etc.), el que si queda palès és que a l’estat espanyol l’ús que fan els ciutadans i les empreses dels serveis públics en línia se situa lleugerament per davall de la mitja europea i també dels objectiu de l’agenda digital europea pel 2015. Això és degut principalment a que les micropime’s tenen percentatges molt menors que la resta d’empreses i ciutadans, aquests se troben sobre la mitja europea.

Segons eurostat, el 41,2% dels ciutadans de la UE han emprat el 2010 mitjans electrònics per tractar amb les AAPP, mentre que a l’estat espanyol se situa sobre el 39,2%,  si observam però el nombre de particular que han enviat formularis la mitja baixa a un 17,7% per UE i 11,5% a l’estat.

Aquests ciutadans, segons dades de l’ONTSI,  utilitzen els mitjans electrònics principalment pels següents serveis:

Consulta d’informació

 • Imposts: 60,9%
 • Tràmits sanitaris: 51,4%
 • Beques i ajuts: 39,3%
 • Seguretat social: 32,6%

Tràmits amb interacció

 • 45% pagament i certificacions fiscals
 • 15,7% presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions
 • 10,3% denuncies, recursos i queixes
 • 7,4% finestreta única.
 • 14,6% ofertes de treball públic

En el cas de les empreses, per veure l’ús dels serveis en línia, hem de distingir segons mida de l’empresa:

 • Empreses de més de 10 empleats: 70,1%
 • Micromepreses:  39,8%

i segons tipus d’interacció:

 • Informació:  Microempreses – 34,9%     Altres empreses- 63,9%
 • Aconseguir impressos o formularis:  Microempreses – 34,8%     Altres empreses- 63,7%
 • Retornar impresos cumplimentats:  Microempreses – 23,7%     Altres empreses- 51,8%
 • Gestió electrònica completa: Microempreses – 34,8%     Altres empreses- 50,6%
 • e-procurement: Microempreses – 3,4%     Altres empreses- 9,4%

Per tot això, i a fi d’aconseguir assolir els objectius tant de l’agenda digital europea com de la Llei 11/2007, des de les AAPP i la Fundació iBit s’han de continuar incorporant serveis a la Xarxa, donant suport a les micropime’s en el seu camí cap a la societat de la informació i el coneixement i donant difusió als serveis ja existents.

 

Share

Comentaris tancats.