Play for Health: estudi clínic amb pacients afectats d’ICTUS Cerebral

Fins ara la feina feta sobre la plataforma Play for Health ha estat encaminada a construir recursos tecnològics per rehabilitar determinats dèficits funcionals dels pacients mitjançant videojocs. Hem desenvolupat una plataforma, la tecnologia de base, per poder desenvolupar jocs, programar teràpies i fer-ne un seguiment. Hem desplegat la tecnologia a l’Hospital Son Llatzer, a l’Hospital de Manacor i a la residència de persones majors de l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) de Felanitx. Hem començat a aplicar la teràpia a pacients i n’hem recollit les dades resultat de la seva utilització.

Ara però, hem entrat en una nova fase, la de provar a través d’un estudi clínic que els pacients que segueixen les teràpies desenvolupades sobre Play for Health milloren els seus dèficits funcionals.

El primer estudi clínic que realitzarem està dirigit a pacients afectats d’ICTUS Cerebral. Una patologia prevalent a la societat actual i amb una alta incidència a les Illes Balears.

L’estudi es centrarà en pacients amb un diagnòstic d’ICTUS Cerebral de més de sis mesos que no manifestin cap de les contraindicacions dels videojocs desenvolupats. Aquests pacients, abans de ser inclosos a l’estudi, realitzaran una sèrie de tests d’inclusió destinats a valorar el seu estat actual.

Es tractament consistirà en la realització de sessions de joc, dissenyades pels terapeutes de forma específica per cada un dels pacients, durant tres mesos amb una periodicitat de dos dies per setmana.

La valoració de l’evolució del pacient es realitzarà mitjançant la comparació de l’estat del pacient a l’inici del tractament, al final i després d’un període de sis mesos en haver acabat el tractament. Aquesta valoració es farà també a través de la realització de diversos tests homologats i validats clínicament.

A finals d’any tindrem resultats concloents sobre l’efectivitat de l’ús de Play for Health amb els pacients afectats d’ICTUS Cerebral. Llavors serà el moment de plantejar, per una banda, nous desenvolupaments encaminats a tractar altres tipus de dèficits provocats per altres patologies, i per altra banda, un desplegament massiu de la tecnologia dins tot el sistema públic de salut balear.

Share

Comentaris tancats.