CTT: Una eina molt útil

Centre Transferència Tecnologies

El CTT (Centre de Transferència de Tecnologies) és la resposta a l’article 46 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i a l’article 17 del Real Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat a dins l’àmbit de l’Administració Electrònica.

D’acord amb això, el CTT publica un directori general d’aplicacions i/o iniciatives amb l’objectiu d’afavorir la reutilització de solucions per a totes les Administracions Públiques. Aquest portal informa de projectes, iniciatives, serveis, normativa i solucions que s’estan desenvolupant en matèria d’Administració electrònica.

Encara que el CTT té una part que és pública a tots els usuaris, només els usuaris registrats podran accedir a la documentació que aporta més valor i això només es pot fer a través de la xarxa SARA.

A dins el CTT, s’hi han incorporat diferents iniciatives relacionades amb el Pla ANIBAL, les quals es posen a l’abast de totes les administracions públiques, en concret:

Finalment, indicar que a dins el CTT hi ha un espai per a crear comunitats relacionades amb aspectes i/o tecnologies concretes on compartir coneixement. Una de les comunitats que hi ha és la d’accessibilitat on entre d’altres eines n’hi ha una que permet passar un test d’accessibilitat automàtic als diferents webs de les administracions públiques.

Share

Comentaris tancats.