SECOVIB: Eina de Comptabilitat Vitivinícola

El projecte Secovib va sorgir de la necessitat de dotar al sector primari de noves tecnologies. En el cas concret de les bodegues se va cercar una eina informàtica que fos útil per la bodega en la seva feina diària però també que fos útil per l’administració. Primer se va fer una revisió de les eines existents al mercat per dur la comptabilitat vitivinícola, però cap de les eines complia amb la normativa de registre de llibres de comptabilitat tal i com necessita la Conselleria. Per aquest motiu se va optar per desenvolupar una eina a mida.

Després de vàries fases de desenvolupament, s’ha arribat a la versió actual, una versió molt completa que s’ha millorat bastant de la base inicial. S’ha hagut d’anar adaptant l’aplicació als nous requeriments que han anat sorgint als darrers temps, com per exemple la necessitat de dur la comptabilitat també per Imposts Especials.

Així, actualment l’aplicació permet:

  • Gestionar la bodega en el seu dia a dia.
  • Dur els llibres de la comptabilitat per Agricultura.
  • Dur els llibres d’Imposts Especials.
  • Gestionar la Seguretat Alimentària i els APPCCs de la bodega.
  • Consultar la traçabilitat completa de qualsevol partida en pocs segons.
  • Realitzar les declaracions amb Agricultura mitjançant Sistra.

Per veure un exemple del que és Secovib, enllaçam el video introductori de Secovib que va gravar un dels bodeguers participants i usuari de Secovib:

Per poder veure més informació sobre el projecte, tenim una web estàtica on se dóna més detall, a més d’enllaçar amb l’aplicació online on hi tenen accés tant els bodeguers adherits com agricultura i les denomicaions d’origen.

http://secovib.illesbalearsqualitat.cat

A més, si introduïu la numeració d’una botella d’una de les bodegues que empren Secovib, podreu veure més informació de la botella, com els municipis de collita de raïm, el període de collita, l’entrada en bota, etc.

Actualment hi ha unes quinze bodegues de les Illes Balears que estan emprant l’aplicació, la majoria d’elles deixant d’emprar els llibres físics per dur la comptabilitat només amb Secovib. Hi ha vàries bodegues que també han participat en la millora de l’aplicació i tenen usuaris de proves. També hi ha un conjunt de bodegues que s’han interessat en el seu ús, encara que de moment no s’han decidit a fer-ho.

Gràcies a l’ajuda dels usuaris de l’aplicació, que en aquest cas són els propis bodeguers, s’ha aconseguit una versió molt completa i millorada en comparació a la primera que se va desplegar fa tres anys.

Share

Comentaris tancats.