Creix el software lliure ?

Quina és la tendència del software lliure? Creix o és un moda que aviat passarà…

Algunes dades ens poden ajudar, o al manco intentar, a respondre a la pregunta.

Segons el CENATIC a l’informe de 2009 sobre l’estat de l’art del software lliure a les empreses ja es destaca que el 29% del software desenvolupat en la Unió Europea ja és software lliure.

Igualment, l’anàlisi que va fer el CENATIC de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de l’enquesta d’ús de les TIC 2009-2010 es denota una tendència a l’alça en la utilització de sistemes operatius lliures, de fet ha passat del 6,8% en 2007 al 9,5% al 2010.

 I això vol dir que hi ha més usuaris de software lliure?

L’informe de valoració del software lliure en la societat 2010 realitzat per portalprogramas.com i Gather Estudios recull que 9 de cada 10 usuaris han sentit xerrar del software lliure i que la majoria l’associa a software gratuït. L’estudi destaca que :

“Sin duda, el software libre se está introduciendo en la sociedad cuando un porcentaje tan alto de los usuarios como mínimo ha oido hablar de él. Aunque en realidad, pocos conocen realmente su significado y la filosofía que promueve”.
El mateix informe revela una data significativa, que el 88% dels usuaris utilitzen habitualment  software lliure en els seus ordinadors.  I  que d’aquests majoritàriament, un 91%,  són  els joves  de 15 a 25anys.

Estadística Indeed

Aquests i d’altres informes indiquen que hi ha bones perceptives pel software lliure. Però un altre indicador ho podem trobar en les ofertes de feina del sector. Així, si cercam demandes de feina per a treballa amb Linux, Osx i Windows a Indeed, podem observar que hi ha un creixement relatiu major de llocs de feina per a Gnu/Linux.

Conclusió: aquestes quatre dades indiquen que el Software Lliure ha deixat d’ésser una moda i s’està consolidant. L’industria, els usuaris, etc. ho han acceptat com una alternativa real vàlida enfront dels programaris propietaris.

Share

2 comments to Creix el software lliure ?

  • avatar Pep Toni Serrano

    Altres dades de l’enquesta ETICCE 2010-2011 de l’INE:
    * El 91% de les empreses TIC utilitzen software lliure en la seva infraestructura tecnològica.
    * El 53,4% de les empreses espanyoles utilitza software ofimàtic lliure.

  • [...] un anterior post hem vist que el software lliure creix, les empreses cada vegada l’utilitzen més en els seus sistemes d’informació. I també [...]