L’OBSI publica la tercera Monografia i el primer Obsímetre.

Ja hem dit que les monografies són publicacions breus sobre temes concrets relacionats amb la societat de la informació a les Illes Balears i que es publiquen en format digital. Idò bé, des de l’OBSI publicam la que fa número 3 sota el títol Els col·legis professionals, les associacions empresarials i les eines 2.0.

A més, també publicam el primer Obsímetre, així és com anomenam els informes en forma de baròmetre de dades relacionades amb projectes i ús de TIC a la nostra Comunitat.

La monografia 03 és el resultat d’un estudi que pretén pretén esbrinar com els col·legis professionals i les associacions empresarials actuen com a xarxa de xarxes; és a dir, conèixer les eines TIC que utilitzen per tal de comunicar-se i oferir informació als seus col·legiats/ associats. Per això s’ha volgut estudiar no només quines eines fan servir, sinó com les fan servir (com a xarxa).

Els objectius del projecte es podrien resumir en:

 • Conèixer el funcionament dels col·legis professionals i les associacions empresarials com a xarxa de xarxes a través d’Internet.
 • Conèixer com apliquen els conceptes 2.0 al seu entorn virtual.

Es tracta de diferenciar entre:

 • Informació (emetre).
 • Comunicació interactiva (feedback).
 • Treball en xarxa.

Algunes de les dades que destaquen del treball són les següents:

 • Les xarxes socials van guanyant pes com a mitjà a través del qual enviar i compartir informació. Facebook és la xarxa social més emprada.
 • Existeix una clara intenció de millora a les funcionalitats dels espais web per fer-los més accessibles i funcionals.
 • La descàrrega de documents és el tràmit electrònic més utilitzat.
 • Les associacions empresarials enquestades tenen més presència a les xarxes socials que els col·legis professionals.
 • El mètode més emprat per enviar i compartir informació amb els col·legiats/ associats és el correu electrònic.
 • Els col·legis professionals i les associacions empresarials no realitzen formació en línia perquè no disposen de la tecnologia necessària per dur-la a terme.
 • Un elevat nombre de col·legis i d’associacions empresarials disposen d’extranet, però són poques les funcionalitats que fan servir.

En relació a l’Obsímetre 01, que rep el nom de La societat de la informació a les Illes Balears 2010. Accions i indicadors, val a dir que és un informe on podeu consultar les accions i els indicadors més destacats de l’any 2010, que ha estat un any d’anàlisi, d’impuls i de fets. En aquest recull d’accions hi trobam el programa Avanza Infrastructures, l’aprovació del PINTIB, entre d’altres projectes que tenen la intenció d’apropar les TIC a la ciutadania i a les empreses de les Illes.

Descarrega el documents.

Share

Comentaris tancats.