Nou esborrany Facturae 4.0

Recentment l’Agència Tributària ha tret una nova versió del format de factura electrònica, Facturae. La versió 4.0 de Facturae es troba en fase d’esborrany. Aquesta nova versió representa una gran evolució amb respecte a versions anteriors, i una aproximació important cap el format UBL. Això ens obligarà a fer l’adaptació de les extensions de factura electrònica pel sector turístic que CAVAL va definir per a la versió de Facturae 3.2.

El model en que es basa Facturae 4.0 és el model BII (Business Interoperability Interface) de CEN (Comitè Europeu d’Estandardització). A més, s’utilitzen els core components d’UN/CEFACT CII – Cross Industry Invoice (UBL és de fet un dels grans contribuidors als core components d’aquest format) . Facturae 4.0 sorgeix davant la necessitat de migrar a estàndards europeus segons normativa. En la disposició final segona de l’Ordre PRE/2971/2007, del 5 d’octubre s’inclou la següent informació:

Evolució del format de la factura electrònica. El format de la factura electrònica que estableix l’annex s’adequarà, transcorregut dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta ordre, al format UBL (Universal Business Language) o, si escau, al format que estableixin els organismes de normalització de la Unió Europea CEN (Comitè Europeu de Normalització) o CENELEC (Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica), de manera que es permeti la interoperabilitat de les factures emeses per qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea.

Aquesta nova versió serveix, a més, per corregir i millorar substancialment les versions precursores de Facturae:

  • Simplificació del model: S’eliminen elements que no han d’aparèixer en el nucli de factura, es modifica el nom i/o descripció d’alguns elements, es divideix l’estructura monolítica de l’esquema XSD en un esquema principal i diversos esquemes secundaris, i es millora la estructura interna de la informació.
  • Externalització de les llistes de codis: Fins ara, un problema molt important en Facturae residia en la seva dependència amb les llistes de codis (un canvi en un valor de qualsevol llista implicava actualitzar la versió de Facturae per contemplar).
  • Validació semàntica senzilla i fiable: S’ha millorat el procés de validació semàntica a través de la definició de regles.

Segons les informacions de l’AEAT, l’esborrany de Facturae 4.0 es revisarà el gener de 2012.

Share

1 comment to Nou esborrany Facturae 4.0