Diagnòstic d’innovació a les pimes industrials de les Illes Balears

Dijous dia 22 de setembre el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, Josep Ignasi Aguiló, i el director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antoni Mateos, van presentar la publicació Diagnòstic d’innovació a les pimes industrials de les Illes Balears, editat per la Direcció d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic.

En el diagnòstic s’analitzen deu sectors estratègics econòmics: agroalimentari; vitivinícola; indústria de la confecció tèxtil; confecció en pell; calçat i indústries connexes; bijuteria, joieria i objectes de regal; fusta i moble: empreses auxiliars de la construcció; metall i nàutic. Per a cada sector, entre d’altres temes, s’estudien la gestió de les tecnologies de la informació i les comunicacions i la gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica.

Pel que fa a les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), l’informe reflecteix que el nivell d’implantació és variable, en funció del sector i la grandària de l’empresa. Si s’analitza aquesta presència per sectors, es detecta que el nàutic és un dels que en fan un millor ús. En canvi, si s’analitzen els sectors més tradicionals i les empreses més petites es despren que l’ús de les TIC és limitat.

Sorprenen algunes conclusions com que sectors com el de la fusta i la bisuteria prefereixen no publicar els seus productes en un catàleg a Internet per por al plagi, no obstant si que estan oberts a relacionar-se a través de la web o el correu electrònic amb els seus potencials clients.

Les empreses més petites no fan un ús de programes de gestió, les grans si. També a les empreses petites els hi costa molt poder accedir a programes de finançament de R+D+i per no tenir personal preparat ni suficient. Per això en l’estudi es dóna importància als organismes de suport de la innovació, com a intermediaris i col.laboradors en aquests tipus de gestions.

L’Observatori Balear de la Societat de la Informació de la Fundació iBit ha participat en l’estudi, i les dades de la iBitàcola Les TIC a la pime Balear han servit per a completar-lo.

Al marge de la participació en l’estudi, la Fundació iBit queda ben valorada i reconeguda com a organisme de transferència de tecnologia.

Les conclusions en quant a usos de les TIC d’aquest diagnòstic ens reforça l’esforç que està fent l’àrea de cibersocietat de la Fundació iBit en quant a analitzar els usos de les TIC a les empreses, a través de l’OBSI; i en quant a impulsar els usos de les TIC per millorar la competitivitat de les empreses, a través de projectes com sodiLAB, o ProgramariBit.

Conèixer com estan les empreses de les Balears és fonamental per poder dibuixar iniciatives per ajudar-les a avançar en la incorporació de les TIC en el seu dia a dia, per sectors, per nombre de treballadors, i també prescrivint bones pràctiques de forma personalitzada.

Share

Comentaris tancats.