Projectes i iniciatives de cibersocietat. Visió panoràmica

El juny de 2010 es va publicar el primer article de l’àrea de cibersocietat al blog de l’iBit, on s’explicava quins eren els objectius de l’àrea de cibersocietat. Resumint: atracar les TIC als sectors i ciutadania que en fan un ús menys intensiu i tenen menys recursos o oportunitats per apropar-s’hi, amb l’objectiu que adquireixin competències digitals i siguin més competitius en els respectius mercats.

A l’apartat de cibersocietat de la web corporativa de la Fundació iBit es poden consultar les fitxes dels projectes.

I a la secció de cibersocietat del blog de l’iBit es pot anar seguint l’evolució dels projectes que hem desenvolupat o  en els quals hem participat.

Els projectes comencen i acaben. N’hi ha que estan pensats perquè tenguin continuïtat i d’altres perquè el coneixement adquirit durant el projecte perduri, pugui ser reutilitzat per futurs usuaris i sigui la base per iniciar nous projectes.

Anàlisis de la implantació i els usos de les TIC en diferents sectors

A l’hora de decidir on s’actua en matèria d’ajudes o estímuls en implantació de les TIC és important tenir en compte els resultats dels estudis realitzats per l’OBSI (Observatori Balear de la Societat de la Informació).

L’OBSI analitza els indicadors sobre els usos de les TIC en les llars, les empreses i les administracions públiques de Balears, tant a partir de fonts secundàries com amb estudis propis. També publica sobre l’estat i les possibilitats d’ús de diferents tecnologies i aplicacions redactats per diferents departaments de l’iBit i altres organismes col·laboradors. Es poden consultar aquests informes a l’apartat d’ibitàcoles, monografies i obsímetre.

En aquest moment, per exemple, des del projecte sodiLAB s’està realitzant la documentació bibliogràfica i el treball de camp sobre la implantació del teletreball. Aquí podeu veure l’enquesta. I en breu serà publicat com una monografia.

Exemple de projectes sorgits arran dels anàlisis de la implantació i els usos de les TIC

Aquests estudis sempre és millor interpretar-los amb els agents que formen part del sector, d’aquesta manera es pot deduir perquè hi ha certes mancances i quines activitats es poden dur a terme per paliar-les. Per exemple, arran de la reunió duita a terme per analitzar la ibitàcola “Les TIC a la pime balear”, va sorgir la necessitat de realitzar un acompanyament personalitzat a pimes i autònoms en quant a la implantació de les TIC en els seus negocis. I aquesta iniciativa es va reflectir posteriorment en el projecte sodiLAB que en aquests moments s’està posant en marxa.

Accés a Internet i alfabetització digital

Diferents estudis conclouen que hi ha fractures digitals. La xarxa de telecentres XarxaBit va néixer precissament per fer front a aquest tipus de mancances. Des dels diferents Punts Bit els usuaris interessats es poden donar d’alta als telecentres, utilitzar els ordinadors i realitzar cursos de formació a través d’Internet amb l’ajuda dels dinamitzadors i cursos presencials quan es programen.

Les fractures digitals no només es donen entre els que no es connecten sino també es poden donar entre aquelles persones que tenen dificultats per discapacitats físiques. Per evitar aquests obstacles es va posar en marxa el telecentre per a la inclusió social.

El mes d’octubre i novembre es duran més cursos d’alfabetització digital en aquest telecentre.

Foment de programes de codi obert

No totes les empreses tenen clar el tipus d’aplicacions que els pot convenir més per gestionar els seus negocis. A través de ProgramariBIT poden consultar diferents tecnologies lliures que els poden ser beneficioses i a través de tv.ibit.org poden recuperar vídeos de xerrades, tallers i aplicacions realitzades a l’iBit. Aquests continguts poden ajudar a sensibilitzar sobre l’ús de programari lliure per reduir despeses.

Un dels programes més complets és el OpenERP, que es presenta com un complet sistema de gestió d’empreses i organitzacions amb llicència lliure que cobreix les necessitats de les àrees de comptabilitat, vendes, compres, magatzem, inventari, projectes, clients, recursos humans, terminal de punt de venda, comerç electrònic (tendes virtuals), etc. Des de la plataforma d’aprenentatge electrònic de la XarxaBIT es poden seguir consultant els materials didàctics d’aquest curs. Si li interessa aquí té la informació per accedir als materials didàctics.

Si té dubtes sobre el programari lliure des del departament de sistemes de la Fundació iBit el poden ajudar, a partir de la iniciativa OpenTIC.

De cada dia més mòbils

La telefonia mòbil permet estar connectats als negocis des de qualsevol lloc. Des del projecte +mòbil es van donar a conèixer aplicacions útils per augmentar la productivitat de les pimes utilitzant telèfons mòbils. La informació no és exhaustiva però n’és un punt de partida.

Des del projecte sodiLAB també es duen a terme iniciatives per seguir donant a conèixer diferents aplicacions mòbils i com es desenvolupen. En aquests moments s’està preparant una jornada per el Dia de l’Smartphone a partir de les propostes rebudes per presentar aplicacions mòbils desenvolupades per diferents empreses i organismes.

Foment de la cultura científica i la innovació

Des de fa anys la Fundació iBit participa en diferents iniciatives per donar a conèixer el món de les TIC i els canvis socials i econòmics que comporta. Per això, participa en la Fira de la Ciència, la Setmana de la Ciència, el Dia d’Internet, el FOROTEC, l’INTO i altres iniciatives que puguin sorgir.

L’equip de comunicació està constantment en contacte amb tots els departaments de la Fundació iBit per anar divulgant des de tots els canals creats l’evolució i els resultats dels projectes que publiquen directament els treballadors de l’iBit al blog de l’iBit o des de comunicació a l’arxiu de l’iBit i a la web del Govern.

Els mitjans i xarxes socials que en aquests moments estan en marxa per divulgar els resultats dels projectes de l’iBit i interactuar amb els seguidors són Twitter, Facebook, Linkedin, Fickr, Blip, Scribd, Slideshare i Youtube.

Esperam que amb totes aquestes activitats poguem ajudar a prescriure l’ús de les TIC per millorar competències i competitivitat de persones, profesionals i empreses, d’acord també amb la Llei de l’Emprenedor. I que les empreses TIC vegin augmentada la demanda d’implantacions TIC gràcies a una major sensibilització en els beneficis d’aquestes tecnologies.

Share

Comentaris tancats.