La comunicació 2.0 de l'iBit

Des de la Fundació iBit es desenvolupa tecnologia però també es utilitzada com a eina de comunicació. La comunicació i la publicitat dels nostres projectes cada vegada està més orientada a les eines gratuïtes que ens ofereix el món digital, en un context on cada vegada s’ha de prescindir més de les accions comunicatives de pagament. Llavors, el blog “L’iBit en primera persona” i la presència a 8 xarxes socials ens permet anar cumplint amb part dels objectius comunicatius de la nostra organització. A més, una estratègia de comunicació  pròpia, el seguiment mitjançant indicadors i l’anàlisi dels impactes formen part de la nostra tasca.

Des del mes d’abril de 2011 l’iBit disposa d’una estratègia de comunicació específica de xarxes socials, la qual serveix de marc a l’hora de difondre l’activitat de la fundació a través d’aquestes eines. Així, treballam amb uns objectius generals, entre els quals hi ha la visibilitat de la tasca de l’iBit, el posicionament i reconeixment com a entitat de referència en innovació tecnològica a les Illes Balears i el networking per compartir experiències i fomentar col·laboracions. A la vegada, l’estratègia marca uns objectius específics per a cada xarxa social relacionats amb el tipus de continguts que difonen.

Aquí us presentam el diagrama que resumeix la relació de la Fundació iBit i les eines 2.0.

És molt important mantenir interrelacionades totes aquestes eines, de manera que l’usuari pugui visitar el contingut, ja hi arribi per un canal o per un altre. Així, la pàgina del nostre blog disposa d’icones o widgets que enllacen amb les xarxes socials per facilitar a l’usuari l’accés a informació d’interès. Vegeu aquest post del departament de Sistemes.

Una de les filosofies de les eines 2.0 és el contacte constant amb la comunitat. Despertar l’interès a les persones que ens segueixen entre tant d’excés d’informació i que a la vegada hi hagi un feedback d’allò divulgat és un altre objectiu de la nostra estratègia. Emperò, les estadístiques ens demostren que depèn molt de com es formulin les entrades i la suggestió a la resposta. Així, hem tengut retorn de la comunitat en la divulgació de casos com el Dia del Smartphone, en què es sol·licitaven propostes d’aplicacions mòbils per a la jornada del proper dia 25 de novembre, diverses enquestes de l’OBSI i el Dia d’Internet el passat mes de maig, on es va potenciar el debat entorn del seu impacte en la societat. Llavors, la bidireccionalitat és clau en les xarxes socials però ens queda demostrat que s’ha de fer un gran esforç per obtenir aquest retorn i poder destacar entre la multitud de dades que corren cada dia al Twitter i Facebook.

De manera mensual es fa un seguiment dels impactes que han tengut les nostres publicacions entre els usuaris. Intentam anar més enllà dels resultats quantitatius com el nombre de visites o nombre de seguidors i apostam per analitzar factors com la procedència i el trànsit que generen les xarxes socials cap al nostre blog o la temàtica dels posts que han estat més llegits. Segons els indicadors IOR (Impact of Relationship) hem d’analitzar quatre aspectes a l’hora de fer el seguiment: l’autoritat, la influència, la participació i el trànsit. Llavors, podem dir que l’iBit disposa de capacitat per tenir autoritat, perquè difon i comparteix contingut i d’influència, perquè augmenten constantment el nombre de seguidors. Les dues assignatures que potser té pendent la fundació seria millorar més el trànsit i fer que Facebook i Twitter generàssin més entrades al blog (actualment suposen entorn d’un 10%) i la participació, que com hem comentat  abans no totes les entrades són succeptibles de provocar participació.

Com a dades generals destacam que el blog “L’iBit en primera persona” té una mitjana de 1.230 visites al mes, Twitter i Facebook sumen un total de 1.057 seguidors, Flickr ja té 200 fotografies i un augment constant de visites (700 des d’abril), 500 persones han vist algun dels nostres vídeos al You Tube en 6 mesos i Slideshare i Scribd han mogut més de 4.500 visites interessats en alguna de les nostres presentacions, articles o publicacions.

En resum, a l’iBit seguirem apostant per comunicar mitjançant les eines 2.0 i seguir dinamitzant les visites al nostre blog. L’iBit és un constant generador de contingut sobre innovació tecnològica a la xarxa i la nostra tasca ha de continuar èssent la seva difusió i assegurar-nos que arriba no només al màxim de ciutadans possibles si nó sobretot al col·lectius interessats en la temàtica.

Share

1 comment to La comunicació 2.0 de l’iBit