CASEIB 2011

Els propers dies 16, 17 i 18 de novembre, tindrà lloc a Càceres, la XXIX edició del Congrés Anual de la Societat Espanyola d’Enginyeria Biomèdica, CASEIB 2011. Aquest congrés, juntament amb el InforSalud son els referents a Espanya en temes de tecnologies de la informació i comunicacions aplicades a l’àmbit de la salut.

CASEIB 2011 ha estat organitzat pel Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid i la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. El congrés suposa un punt d’encontre de científics, professionals de la indústria, enginyers clínics i professionals biomèdics interessats en conèixer, analitzar i debatre els temes més actuals en investigació, educació, aplicació industrial i clínica de la Enginyeria Biomèdica.

La participació de l’Àrea de Salut de l’iBit a aquests dos congressos és habitual, i any darrera any, aprofitam per difondre la feina feta presentant els projectes més rellevants que s’han duit a terme en alguna de les nostres línies de feina, ja sigui en la d’interoperabilitat o la de telemedicina.

En aquesta edició, l’iBit participarà al congrés amb la presentació de dos projectes realitzats dins l’àrea d’interoperabilitat que versen sobre la forma en com aplicam les TIC per millorar els processos de dos programes de salut: el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama i el programa de seguiment i diagnòstic precoç de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica.

Ambdós projectes d’innovació en salut aporten grans avantatges al sistema de salut públic balear, tals com:

  • La reducció de costos, ja que ambdues malalties impliquen processos costosos i complexes i representen un gran percentatge dels costos sanitaris,

  • l’escalabilitat, per què permeten incorporar nous requisits d’informació i de serveis en el futur,

  • la simplificació dels processos i la sincronització automàtica dels sistemes d’informació

  • i la mitigació de la duplicitat d’informes, diagnòstics i tractaments mitjançant protocols i estàndards de comunicació entre els diferents nivells assistencials.

Share

Comentaris tancats.