Les Illes Balears en dades

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) publica, cada any, les dades sobre equipament i ús de TIC a les llars i les empreses d’arreu del país. Des de l’OBSI, estam atents a aquestes dades i volem oferir-vos un resum de les mateixes. Per això, dins la línia de publicacions Obsímetre, anam publicant els resums del més destacat en societat de la informació a la nostra Comunitat.

Si parlam de TIC i llars podem destacar que, pel que fa a l’equipament, la nostra Comunitat es troba una mica per sobre de la mitjana nacional.  A les Illes Balears, el 74,1% d’habitatges disposa d’algun tipus d’ordinador, el 69% d’accés a Internet (5 punts per sobre del total nacional), un 66,5% té banda ampla i fins un 96% disposen de telèfon mòbil. Dels habitatges sense connexió a Internet a Balears, el 63% afirma que no en necessita.

En quant a l’ús, el telèfon mòbil és utilitzat pel 92,5% dels ciutadans illencs, mentre el 76,2% afirmen haver utilitzat l’ordinador alguna vegada i el 73,5% Internet. El tipus de connexió que més predomina és la banda ampla (99%), l’ADSL representa el 80,8% i la xarxa de cable el 14,7%. L’ús d’Internet també augmenta: un 70,8% de la ciutadania balear l’ha emprat en alguna ocasió i d’aquest, un 97,4% l’ha utilitzat en els darrers 3 mesos, gairebé 1 punt per sobre de la mitjana nacional i 26  punts més que l’any 2010. Els usos que fan de la Xarxa els ciutadans de les illes són, principalment, relacionats amb el correu electrònic, és a dir, llegir o enviar correus (91,2%), però també cercar informació sobre béns i serveis (66,3%). La participació a xarxes socials és el tercer motiu d’ús de la Xarxa entre la ciutadania, amb un 64,6%. I els que han realitzat compres per Internet en alguna ocasió arriben al 41,4% a Balears essent la 2a xifra més alta de tot l’Estat, després de Ceuta, amb un 49,8%.

Respecte de la fractura digital, la seguim observant en l’ús d’Internet en relació a l‘edat, especialment acusada en el cas de les dones: amb 74,1 punts de diferència entre les usuàries de 16-24 anys i les de 55-64 anys. Però també trobam  diferències entre l’ús d’Internet en relació al gènere, mentre entre els ciutadans d’edats compreses entre els 16-34 anys són superiors els percentatges de dones que empren la Xarxa, a partir dels 35 anys això canvia.

En parlar de TIC i empreses, i si ens fixem en els sectors productius, trobam certes diferències; mentre que al sector Indústria, el 100% tenen Internet, el percentatge decreix una mica en el cas del sector Serveis (99,4%) i fins a 14 punts a les empreses del sector de la Construcció (86%). Les empreses de les Illes utilitzen Internet sobretot per cercar informació (96,5%); disposar de pàgina web està cada vegada més a l’ordre del dia (66,6%), però ja no només la fan servir com a presentació de l’empresa (91,4%) o com a catàleg de productes i preus (60,9%), sinó per a la realització de comandes (29,3%) i pel seu seguiment en línia (16,1%).

Més de la meitat d’empreses ja han emprat alguna vegada la signatura digital (54,6%) o la factura electrònica (52,2%). L’ús del sistema operatiu de codi obert Linux, segueix essent més utilitzat per les empreses del sector serveis (26,9%), que també són les que més empren aplicacions de programari lliure com per exemple l’Open Office, amb un percentatge del 60,5%.

Respecte de les empreses de menys de 10 treballadors, el 68% ja disposa d’Internet, 4 punts per sobre de la mitjana nacional, i la majoria de les connexions són per banda ampla fixa (96,2 %), seguida per la banda ampla mòbil (31,6%). Només el 23,9% disposen de pàgina web, mentre que el 65,3% té correu electrònic.

Podeu consultar l’informe complet aquí.

 

 

 

Share

2 comments to Les Illes Balears en dades

  • Añadir un par de gráficos hubiese sido lo suyo ;-)

  • avatar fmas

    Gràcies pel comentari, no els he posat perquè he pensat que ja n’hi havia a l’informe adjunt.