El phpList com a eina per al nostre Butlletí l’iBit al dia

Recentment des de l’iBit ens hem trobat amb la necessitat de crear un butlletí de notícies (o newsletter) per tal de difondre tota la informació cap als nostres contactes. Així, amb un simple correu informam dels nostres principals actes, notícies, informacions, … de forma senzilla i còmode per l’usuari, el qual es pot apuntar o modificar les seves dades personalment des del següent enllaç. L’anterior sistema necessitava de canvis i innovacions, i per tant era necessari cercar noves eines. A partir de les necessitats i requeriments detectats, i avaluant les diferents possibilitats, ens acabàrem per decidir per l’aplicació phpList.

 

La nostra primera opció sempre és avaluar les diferents opcions en codi lliure, i així disposar dels avantatges de les que sempre hem fet divulgació en aquest blog. Per aquestes funcions tenim un elevat conjunt d’aplicacions per escollir dins del programari lliure, i totes elles de qualitat. La nostra elecció s’ajusta a unes necessitats concretes, per lo que no implica que sigui la millor per altres empreses. Sí que volem destacar emperò les grans oportunitats i possibilitats que ofereixen aquests programaris.

Mitjançant aquest programari podem disposar d’un sistema de butlletins de notícies que pot ser usat de manera autònoma per la nostra àrea de comunicació. Alguns dels principals avantatges:

  • Proporciona una interfície web molt agradable que facilita la tasca administrativa, tant en la creació de butlletins com en la seva gestió.
  • Possibilita l’alta, baixa i modificació de les subscripcions dels clients de forma automatitzada, i sempre amb la interacció del propi client.
  • La possibilitat de disposar d’estadístiques de les vistes o l’impacte dels butlletins mitjançant campanyes.
  • La importació i exportació de les dades dels usuaris de forma automatitzada.
  • La possibilitat de crear templates i plantilles amb un disseny web personalitzat.
  • La gran quantitat de possibilitats per personalitzar els camps i dades pel tractament dels butlletins.
  • La senzilla integració amb el servidor de correu, i la possibilitat de parametritzar l’enviament per tal de no saturar els servidors de correu, i el processament relativament senzill dels rebots i correus no existents.
  • Les baixes necessitats de requeriments del servidor, i conseqüent menor cost de hosting. Simplement necessita d’una servidor web amb PHP i MySQL.

Una mostra més que amb programari lliure es poden obtenir resultats immediats, de forma més econòmica i de qualitat.

Share

Comentaris tancats.