Inauguració HiLab

El passat dia 14 de desembre de 2011, el Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació i la Consellera de Salut del Govern de les Illes Balears van visitar el Health Innovation Laboratori, ubicat a l’Hospital Son Llatzer, per procedir a la inauguració oficial del Health Innovation Laboratori (HiLab).

Els orígens del HiLab es remunten a l’any 2008, quan la Fundació IBIT i el Servei de Telerehabilitació de l’Hospital Son Llatzer, van començar a treballar conjuntament per aplicar les TIC als processos assistencials de rehabilitació, amb un objectiu molt clar, possibilitar que els pacients puguin realitzar part de la rehabilitació des de casa seva.

Fruit d’aquesta col·laboració, han sorgit varis projectes, que ens han servit per agafar experiència i per aprendre dels errors. Tots i cada un d’ells, han estat experiències positives que han repercutit directament sobre els professionals i els pacients que, una vegada finalitzats els projectes, segueixen utilitzant-ne la tecnologia en el seu dia a dia.

El primer dels projectes ens va permetre provar el funcionament del Nurhea, una taula que permet monitoritzar als pacients mentre reprodueixen activitats de la vida diària. El projecte era molt interessant i els resultats a l’hospital son bons però, l’elevat cost i tamany de la tecnologia, feien impossible la seva implantació als domicilis dels pacients.

En el segon dels projectes, vam treballar amb una tecnologia més moderna, amb un ús més intens d’elements virtuals i més transportable que l’anterior. Es tracta de Rehabitic, una eina que permet la realització d’exercicis per a la rehabilitació posterior a una operació d’implantació de pròtesis de genoll. Dins aquest projecte es van definir les pautes a seguir per validar la tecnologia mitjançant estudis clínics i també ens va permetre conèixer, de primera ma, la problemàtica de desplaçar la tecnologia a casa dels pacients. Aquí vam aprendre que és important que l’hospital disposi del control de la teràpia, dels detalls de cada un dels exercicis, de la forma de presentar-los i de la gestió dels temps que es manegen en la implantació de noves funcionalitats ja que això, defineix el servei que es dona i la forma de treballar dels clínics i terapeutes. Per altra banda, també ens vam adonar de la gran quantitat de recursos que es poden compartir entre teràpies diferents, i de que els videojocs son més divertits que els exercicis.

I fruit de tota aquesta feina va néixer Play for Health, una videoconsola que permet la programació i realització d’exercicis de rehabilitació en el domicili dels pacients. Basada en videojocs específics per a rehabilitació mitjançant l’estimulació de la mobilitat i les funcions cognitives. Que permet un seguiment dels tractaments per part dels professionals sanitaris des de l’hospital. I que s’orienta a incapacitats funcionals, en lloc de patologies, per afavorir la reutilització. I evidentment, aplicable a les patologies prevalents, que son les que ens permetran augmentar l’eficiència de la inversió.

La creació del HiLab suposa disposar d’un espai de feina compartit entre entre els professionals de l’IBIT, els dels hospitals i els propis pacients que ens permet seguir desenvolupant i ampliant Play for Health, amb la garantia de que incorpora el coneixement i satisfà les necessitats dels propis interessats en la tecnologia. Els que, al cap i a la fi, l’han d’utilitzar

 

Share

Comentaris tancats.