turisLAB al 2012

Durant el 2011 hem continuat consolidant turisLAB com a laboratori R+D+i de referència per a les empreses TIC-turisme de Balears, amb la finalitat de millorar la competitivitat d’aquest sector productiu mitjançant la incorporació de resultats de la R+D+i en els seus productes.

L’activitat principal s’ha desenvolupat al voltant del projecte Caval, llenguatge comú de interoperabilitat entre solucions i aplicacions d’àmbit turístic, siguent la definició i publicació de l’especificació channel manager l’èxit més destacable del 2011. Mitjançant aquesta especifiació s’han publicat els missatges que poden intercanviar proveïdors amb distribuidors per publicar el producte disponible en els sistemes de reserves (disponibilitat, preus, ofertes, etc.).

De cara al 2012 ens plantejam continuar consolidant l’adopació de les especificacions Caval per part de la indústria, activitat que promet donat l’interés creixent per part de les empreses i l’èxit de convocatòria dels darrers workshop Caval. Altres reptes importants per aquest nou any són:

  • Transferència tecnològica del projecte Mashup-TV, i preparació de Mashup-TV2: El consorci del projecte, liderat per turisTEC, Fundació iBit, i empreses TIC de Balears i UIB, es planteja fer una prova pilot dins l’escenari d’un hotel com a pas previ per comercialitzar la tecnologia desenvolupada. També es planteja una continuïtat del projecte en la propera convocatòria Avanza I+D per explorar l’evolució del sistema cap a la tecnologia Hbbtv (Hybrid Broadcast Broadband TV), que combina TDT amb continguts sobre IP.
  • Projecte OpenProfile-Pro: Enfocat a la creació d’un estàndard semàntic per a l’anàlisi de xarxes de productivitat i cooperació profesional amb aplicacions al sector turístic, i potencialment explotable en altres sectors. El projecte està pendent d’aprovació a la darrera convocatòria Reseach for SMEs de la UE.
  • Caval Semantic Integration Toolkit: Es tracta d’una eina experimental de suport al desenvolupament de traductors entre els missatges Caval i altres especificacions XML propietàries. Estarà basada en tecnologies semàntiques i l’ús de knowledge base. El projecte, que tindrà projecció a convocatòria de concurrència competitiva, va encaminat a reduir el gran esforç amb temps i cost que assumeixen les empreses turístiques per mantenir el gran volum de integracions de sistemes i aplicacions dins la cadena de valor turística.

Feliç 2012.

Share

Comentaris tancats.