Administració electrònica: ja és una realitat?

Com ja hem explicat en posts anteriors, les monografies són publicacions breus sobre temes concrets relacionats amb la societat de la informació a les Illes Balears i que es publiquen en format digital. Des de l’OBSI publicam la que fa número 7 sota el títol Estudi sobre el grau de d’adaptació de les entitats locals balears a la Llei 11/2007.

Aquesta monografia és el resultat d’un treball de camp duit a terme per l‘OBSI en col·laboració amb l’OTAE, que pretén esbrinar i analitzar en quin estat es troben actualment les entitats locals de les Illes Balears en el procés d’implantació de l’administració electrònica prevista a l’esmentada llei: no oblidem que aquesta norma estableix per primera vegada el dret de la ciutadania a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, com també l’obligació d’aquestes a garantir-ho, i es converteix en el punt de partida d’una nova generació de drets de la ciutadania: els drets digitals.

Per a elaborar aquest estudi es va confeccionar un qüestionari sobre el grau d’implantació de la Llei 11/2007 a emplenar per consells i ajuntaments, així com un catàleg de procediments amb una selecció dels tràmits més habituals portats a terme pels ajuntaments (anant des del nivell 0, en el qual no es troba informació en línia, fins al nivell 4, en què tot el procediment es pot fer online). Així, s’obtingué una mostra de 68 respostes pel qüestionari sobre un total de 70 entitats locals (ajuntaments i consells insulars), representant un 97,14% de participació, i de 67 respostes pel catàleg de procediments sobre 67 (100% dels municipis).Per dur a terme aquesta tasca hem comptat amb la col·laboració dels responsables tècnics de tots els Ajuntaments, així com amb el Consorci d’Informàtica Local de Mallorca i el Servei d’Informàtica Local de Menorca , als quals volem agrair especialment el seu ajut.

Algunes de les dades que destaquen del treball són les següents:

En alguns aspectes les entitats locals ja han fet avanços en la implantació de l’administració electrònica, com ara aquests:

 • Les aplicacions més implantades són: registre electrònic, gestor d’expedients administratius, gestor de continguts, plataforma de tramitació telemàtica, plataforma de validació, firma electrònica i catàleg cartogràfic.
 • El 80,88 % estan connectats a la xarxa SARA.
 • Només 6 entitats no empren Internet per comunicar-se amb els ciutadans. El mitjà preferit és el correu electrònic.
 • Les xarxes socials són emprades pel 33,82 %: 22 estan a Facebook i cinc a Twitter.
 • Els tràmits en relació amb els quals hi ha més ajuntaments en el nivell 2 són la llicència d’obra menor i major (amb 35 i 38 entitats, respectivament).
 • Els ajuntaments amb un nivell més alt d’implantació de l’administració electrònica dels tràmits consultats, segons les dades obtingudes són: Campos, es Castell, es Mercadal, Palma, Sant Lluís i Santa Margalida.

Però encara queda feina per fer, com ens mostren les següents dades:

 • Només 12 ajuntaments (el 17,65 %) disposen d’una ordenança municipal per regular l’administració electrònica.
 • Les aplicacions menys presents són: seu electrònica, segellat de temps, gestor documental, portafirmes, custòdia documental i intranet.
 • Actualment, el 39,71 % d’entitats encara no tenen un catàleg de procediments ni treballen en la seva elaboració.
 • El 55,88 % no han fet revisió i simplificació de procediments administratius.
 • Només 7 entitats tenen automatitzats procediments i serveis que interoperen amb altres administracions.

D’altra banda, per tal de representar gràficament i veure d’ un cop d’ull alguns dels resultats d’aquesta monografia, hem fet una selecció de respostes al qüestionari i procediments més destacats que trobareu representats en aquest mapa interactiu elaborat per l’OTAE en col·laboració amb l’OBSI: Així, només amb un clic veurem el nivell d’implantació de l’administració digital en determinats aspectes a les entitats locals de les Illes Balears, desglosats per municipis i per Consells.

Share

1 comment to Administració electrònica: ja és una realitat?