Making of… Dr. TIC

SodiLAB recentment ha posat en marxa una de les iniciatives més destacades del laboratori, el servei d’assessorament en noves tecnologies a la petita i mitjana empresa. Aquest servei, al qual podeu accedir aquí, rep el nom de “Dr. TIC”.

El Dr. TIC, la figura representativa d’aquest servei gratuït que pretèn orientar a les pimes en l’ús profitós de les noves tecnologies, des del seu nivell més elemental a un més complex, s’ha conceptuat i dissenyat internament a la Fundació iBit. El procés de creació ha anat des de principis de maig quan es va concebre i creà el primer esborrany, fins finals d’agost, quan es donà per tancat el disseny final.

A continuació vos mostram el procés creatiu de Dr. TIC.

A principis de maig es planteja la idea de crear un representant o “interlocutor” del servei d’orientació TIC a les pimes. Després de diferents propostes, sorgeix la idea de crear una figura anomenada “Dr. TIC”, és a dir un metge de les noves tecnologies que pugui donar tractament als símptomes tecnològics detectats als diferents pacients.

El primeríssim esborray de Dr. TIC fou aquest, una versió del Dr. House on el cap i les orelles formen les lletres “TIC”.

Després d’aquest s’elaboraren alguns altres conceptes, sobretot amb la idea de què el Dr. TIC fos doctora.

El procés de creació seguia el seu curs i arribam així a una primera proposta en ferm, un Dr. TIC agradable i disposat per als reptes tecnològics que els seus pacients li havien de plantejar.

El model anterior es descarta per ser massa personificat i poc neutral i es replanteja la idea del Dr. TIC cap a una figura sense gènere i neutral ja que el Dr. TIC no representa a ningú en particular sinó a un equip de persones. Sorgeix així el que seria el model final de Dr. TIC, una figura més neutre, sense cap gènere concret i més representatiu d’una idea que d’una persona.

Finalment, aquest és el disseny seleccionat i la seva versió colorejada és la que es fa servir com a figura representativa del servei.

Ha nascut així el Dr. TIC.

PD: El Dr. TIC no deixa d’evolucionar i innovar però, de fet la seva propera versió està quasi acabada. D’aquí res la podreu veure. Un petit avanç. ;)

Nova imatge Dr. TIC

Share

Comentaris tancats.