Presentació de l’Informe de la Societat de la Informació 2011 de Telefònica

Com cada any, la Fundació Telefònica presentà, el passat 25 de gener, el seu Informe sobre la Societat de la Informació a Espanya, amb un capítol dedicat a les Comunitats Autònomes. En aquest enllaç veureu el vídeo amb el resum de l’informe. I una vegada més des de l’OBSI hem estat els encarregats de redactar aquest informe per la que ja serà la dotzena edició. Per dur-ho a terme vam realitzar un anàlisi d’una selecció de les dades i xifres més significatives en TIC i ciutadans, empreses i administració a les Illes Balears publicades per l’INE al 2011.

 

Com veureu, l’estudi, està dividit en 4 capítols. En el primer es presenten els 10 fets més destacables de l’any, mentre que al segon es recopila de forma visual la informació més rellevant en relació a la connectivitat a la xarxa, la disponibilitat d’accés a la Societat de la Informació. Per exemple, es constata que les connexions a Internet a Espanya han seguit creixent, mentre que l’smartphone s’ha convertit en el terminal intel·ligent més venut, superant el PC. També s’analitzen temes com l’impacte que origina l’ús de les TIC en diversos àmbits. En el capítol tercer es realitza un estudi propi, amb dades Telefònica, per a entendre la vida i la realitat digital. I finalment, en el darrer capítol, l’informe recopila la visió de totes i cadascuna de les Comunitats Autònomes.

 

En el cas de les Illes Balears cal destacar l’augment del grau d‘equipament de les llars on es disposa d’algun tipus d’ordinador, que ja són un 74,1%, igual que també s’han incrementat les vivendes amb accés a internet (69%). En canvi, al 2011, pel que fa a l’ús d’Internet a la ciutadania, s’ha produït un lleu descens, respecte el 2010, quedant en un 70,1% les persones que s’han connectat a Internet en els darrers 3 mesos. Els principals usos de la xarxa són el correu electrònic (91,2%) o participar en xarxes socials (64,6%). I cada cop són més els usuaris de la banca electrònica (42,5%), mentre que la majoria de compres que es realitzen són bitllets de transport públic i lloguer de cotxes (65,9%, 16,9 punts per sobre de la mitjana nacional).

 

Pel que fa a les empreses, cal diferenciar-les en funció del seu tamany, ja que a Balears la majoria són PIMES. A les de més de més de 10 treballadors, el 96,4% disposen de connexió a Internet, emprat sobretot per cercar informació i per l’ús deserveis bancaris, i el 66,6% també disposa d’una pàgina web. Mentre que en les empreses de menys de 10 treballadors, el 68% disposen de connexió a Internet (4 punts més que la mitjana nacional) i ja són un 65,3% les que disposen de pàgina web, encara que només un 23,9% tenen correu electrònic.

Quant a l’administració electrònica, tot i que ha augmentat la disponibilitat de serveis públics online a les Illes, encara ens trobam per sota la mitjana nacional. Els principals usos dels ciutadans són obtenir informació (42,1%) i descarregar-se formularis oficials (30,8%).

Per acabar, el capítol corresponent a les Illes Balears, es fa també una fotografia de la realitat digital de la comunitat autònoma de les Illes Balears, recollint els principals projectes i els fets més rellevants del 2011. Entre ells, destaquen alguns projectes de la pròpia fundació iBit com la plataforma de telerehabilitació Play4Health, la implantació de la xarxa de telecentres, XarxaBit, o la creació de CAVAL, un estàndard industrial per a la interoperabilitat entre sistemes, aplicacions i serveis de l’àmbit del turisme, entre altres.

Share

Comentaris tancats.