El repte de la innovació en la contractació pública

Amb la transparència i la igualtat d’oportunitats com a objectius, des de l’equip de contractació de la Fundació iBit s’impulsen iniciatives de caire innovador. La Fundació té al seu abast un conjunt de persones preparades, amb un fort caràcter innovador i un perfil orientat a les TIC que desenvolupen les tasques de contractació.

La Llei de Contractes del Sector Públic obliga a donar publicitat a totes les contractacions que superin el llindar dels 59.999,99 euros sense IVA. No obstant això, la Fundació iBit ha establit com a norma interna que es licitin pel procediment obert, sempre que sigui possible, totes les licitacions que impliquin una despesa superior als 17.999,99 euros. En ocasions, per motius de terminis, inviabilitat tècnica o l’interès general i sempre que la llei ho permeti,fan que sigui recomanable emplear models contractació sense publicitat.

El motiu pel qual des de l’iBit es fa aquest esforç administratiu ve marcat per la recerca de dos objectius la transparència i la igualtat d’oportunitats en un grau màxim. Arran d’això i sempre amb l’estricte cumpliment de la llei la Fundació ha establit unes normes internes de contractació, regulades en una guia, que ajuden a assolir els objectius que hem esmentat abans.

D’una banda, tot i que la llei no ens obliga, estam donat publicitat a contractes d’una quantia petita, eliminant d’aquesta manera qualsevol suspicàcia o sospita sobre l’adjudicació de contractes. Per a les quanties que la llei regula com a adjudicació directa s’ha establit el requisit de solicitar tres pressupostos i emetre un informe técnic. Pot ser allò suposa una bufada d’aire net ara que ens hem mal acostumat a sentir que d’un temps a aquesta part algunes persones han fet malbé les institucions públiques amb l’adjudicació fraudulenta de contractes.

D’altra banda donam l’oportunitat a totes aquelles empreses que vulguin participar en la construcció del Sistema Balear d’Innovació ho puguin fer amb totes les garanties i en les mateixes condicions que la resta d’empreses de l’estat. L’equip de contractació de la Fundació posa a l’abast de les empreses la informació dels contractes que licita a través de mitjans públics. Ara és el torn de les empreses, i des de la Fundació se’ls diu allò de “no et limitis a contemplar aquestes hores que ara vénen, baixa al carrer i participa”.

Share

Comentaris tancats.