OTAE 2012

Ja vos hem anat explicant quines són les tasques que venim fent des de la OTAE (Oficina Tècnica d’Administració Electrònica) amb el suport i la direcció de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Bàsicament, estem desenvolupant el Pla ANIBAL per tal d’avançar en la implantació de l’administració electrònica a les Illes Balears d’una manera eficaç i eficient.

Durant aquest 2012 els esforços es centraran en els següents aspectes:

  • Coordinació d’administracions. Bàsicament es tracta de conèixer el que estan fent les diferents administracions en quant a l’administració electrònica i coordinar els esforços d’elles per tal de que el procés d’implantació sigui més eficient i per tant costi manco doblers.
  • Interoperabilitat. En aquest cas els esforços es centraran en aconseguir que les administracions interoperin entre elles. Això és per tal de que els ciutadans no hagin d’aportar documentació que ja està en mans de l’administració i per tant els hi sigui més fàcil la relació amb l’administració. A llarg termini hem d’aconseguir eliminar allò de “li fa falta un paper”.
  • Components tecnològics. Diferents administracions han apostat per implantar l’administració electrònica amb la plataforma tecnològica alliberada en el marc del projecte ANIBAL. Això implica que s’hagi de gestionar el desenvolupament d’aquesta plataforma mitjançant la forja, a més de gestionar els comitès de producte.
  • Formació. Es realitzarà formació a entitats locals en temes d’administració electrònica i dels diferents components que conformen el kit ANIBAL.
  • Transferència de tecnologia i coneixement. En aquest cas l’objectiu és que el que s’ha fet a un lloc es pugui reutilitzar a un altra. Per això empram el portal www.plaanibal.com, on anam documentant les experiències, a més de les reunions del grup d’administració electrònica de la CBTIC o el suport en qüestions concretes que les diferents administracions ens demanen.
  • Difusió. El que pretenem és difondre la tasca que estem fent, tant a dins la societat balear com a d’altres agents implicats en l’administració electrònica d’àmbit estatal i europeu. Per exemple ens han acceptat una ponència al congrés ECEG, un dels més importants a dins l’àmbit europeu en temes d’administració electrònica. A més enguany hi ha Tecnimap. Tampoc deixam de banda les xarxes socials ja sigui a través de la compta de twitter (@otaeibit) o d’aquest propi bloc.

Durant l’any anirem explicant les tasques que feim i els resultats que s’obtenen.

Share

Comentaris tancats.